Novinky

Článek našich pracovníků vybrán mezi nejzajímavější

Odborný časopis profesionálních astronomů Astronomy and Astrophysics, otiskl ve svém srpnovém vydání práci připravenou mladým pracovníkem Astronomického ústavu Akademie věd Tomášem Pecháčkem, PhD. ve spolupráci s Doc. Vladimírem Karasem z téhož pracoviště a prof. Boženou Czerny z Koperníkova astronomického institutu ve Varšavě.

Nová práce pojednává o zajímavých vlastnostech akrečních disků a ukazuje, že jejich proměnnost má z matematického hlediska podobné charakteristiky, jakými se řídí i různé jiné lavinovité procesy včetně pozemských zemětřesení nebo sněhových lavin, které daly tomuto typu procesů jméno.

Matematická teorie akrečních disků má pro astronomický výzkum význam proto, že umožňuje pochopit formování spektra záření vznikajícího v těsné blízkosti černých děr, tedy v místech s enormně silnou gravitací. Odborní editoři časopisu vybrali tento teoretický článek mezi "Volume Highlights", tedy nejvýznamější články zářijového vydání.

Bližší podrobnosti na stránkách Astronomy and Astrophysics.

Abstrakt článku