O nás

Dozorčí rada

Složení rady

předseda: Prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (AR AV ČR).
místopředseda: Ing. Jan Vondrák, DrSc. (ASÚ)
tajemník: Mgr. Pavel Koten, PhD.

členové:
Prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. (VÚGTK)
RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (ÚFA)
doc. RNDr. Martin Šolc, CSc. (MFF UK)
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (MFF UK)

funkční období členů Rady: od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2017

 

Působnost Dozorčí rady

Dle §19, Zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích Dozorčí rada: