O nás

Dozorčí rada

Složení rady

předsedkyně: Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (AR AV ČR
místopředseda: RNDr. Jiří Horák, Ph.D. (ASÚ)
tajemník: Mgr. Pavel Koten, Ph.D.  (ASÚ)

členové:
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. (VÚGTK)
prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (PřF MU)
Ing. Michaela Otýpková (KAV ČR)
doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. (MFF UK)

funkční období členů Rady: od 1. 5. 2017 

 

Působnost Dozorčí rady

Dle §19, Zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích Dozorčí rada: