O nás

Rada ústavu

Složení rady

Předseda: RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D.
Místopředseda: RNDr. Jiří Borovička, CSc.
Tajemník: Pavel Suchan

členové
Mgr. Miroslav Šlechta, Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Mgr. Michal Bursa, Ph.D.
Mgr. Jan Jurčák, Ph.D.
Mgr. David Heyrovský, AM PhD. (MFF UK)
RNDr. Michael Prouza, PhD. (FzÚ AV ČR)
RNDr. Eva Marková, CSc. (ČAS)
Prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (ČVUT)
funkční období členů Rady: od 5. 1. 2017 do 5. 1. 2022

 

Působnost Rady ústavu

Dle §18, Zákona 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, Rada instituce například:

 

Usnesení Rady ústavu

Usnesení č. 83 z posledního zasedání Rady 21. 5. 2021

 

Archiv starších usnesení