O nás

Výroční zprávy

zveřejňované podle §30 zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích.  

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. je podle § 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti veřejnou institucí a z tohoto důvodu je povinen na základě § 5 odst. 2 a 3, tohoto zákona zveřejnit:
* návrh rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu
* informace o schváleném rozpočtu na předcházející rok a o jeho skutečném plnění
Struktura zveřejněného návrhu rozpočtu a obsah zveřejňovaných informaci odpovídají „Metodickému materiálu k aplikaci právní úpravy o pravidlech rozpočtové odpovědnosti pro pracoviště Akademie věd ČR týkající se zveřejňování“

Archiv starších výročních zpráv

 

Poskytování informací podle zákona

podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

Kontaktní údaje, kde lze podat písemnou žádost o informace:

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Fričova 298, 251 65 Ondřejov
telefon: 323 620 116
e-mail: sekretariat@asu.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:

  * Formulář lze získat v sekretariátu ředitele.
  * Elektronická verze formuláře ke stažení zde  (sazebník za poskytnuté služby)

 Activity Report

Astronomický ústav prezentuje svou činnost a dosažené výsledky v anglické brožuře "Activity Report", kterou publikuje zpravidla jednou za dva roky.