Věda a výzkum

Knihovna

Knihovna Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. je registrována na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem 2186/2002 jako základní knihovna se specializovaným fondem. Jejím posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškeré vědecké informace obsažené v jejím knihovním fondu, který je tématicky profilován podle vědeckého výzkumu pracovišt Astronomického ústavu.

Pohled na knihovnu ze severní strany. Nachází se v budově Slunečního oddělení.

Kontakt

Vedoucí knihovny, evidence publikační činnosti: Radka Svašková (bibl@asu.cas.cz)
Zpracování fondu, výpůjčky: Kateřina Soldánová (katka@asu.cas.cz)
Reprografie: Naďa Karlická (nada@asu.cas.cz)
Meziknihovní výpůjční služba: mvs@asu.cas.cz
tel.: +420 323 620 326
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Czech Republic

Otevírací doba

pondělí - čtvrtek: 8 - 16
pátek: 8 - 15

 

Knihovní řád


Elektronické zdroje knihovny

Jsou dostupné ze všech ústavních počítačů na základě registrace IP adres. Přístup byl získán buď individuálním předplatným Astronomického ústavu nebo placeným členstvím ústavu v celonárodních konzorciích. Materiály získané z těchto zdrojů jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatelů.

Katalogy knihovny

Časopisy přístupné online

Pravidla pro užívání elektronických informačních zdrojů:

Obsah:

Elektronické knihy

Databáze a portály


Další zdroje


Publikace ústavu

Databáze ASEP – od r. 1993, dvě různá vyhledávací rozhraní:


Vydavatelská činnost