Věda a výzkum

Knihovna

Knihovna Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. je registrována na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem 2186/2002 jako základní knihovna se specializovaným fondem. Jejím posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat veškeré vědecké informace obsažené v jejím knihovním fondu, který je tématicky profilován podle vědeckého výzkumu pracovišt Astronomického ústavu.

Pohled na knihovnu ze severní strany. Nachází se v budově Slunečního oddělení.

Kontakt

Vedoucí knihovny, evidence publikační činnosti: Radka Svašková (bibl@asu.cas.cz)
Zpracování fondu, výpůjčky: Kateřina Soldánová (katka@asu.cas.cz)
Reprografie: Naďa Karlická (nada@asu.cas.cz)
Meziknihovní výpůjční služba: mvs@asu.cas.cz
tel.: +420 323 620 326
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov, Czech Republic

 

 

Knihovní řád


Elektronické zdroje knihovny

Jsou dostupné ze všech ústavních počítačů na základě registrace IP adres. Přístup byl získán buď individuálním předplatným Astronomického ústavu nebo placeným členstvím ústavu v celonárodních konzorciích. Materiály získané z těchto zdrojů jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatelů.

Časopisy

Odkazy pro přístup k textům článků z vybraných časopisů oboru astronomie a astrofyziky, matematiky, fyziky, geofyziky. Z vniřní sítě Astronomického ústavu je přístup do plných textů; pro ostatní uživatele na úroveň abstraktu.

Elektronické knihy

Databáze a portály


Tištěné zdroje knihovny


Publikační činnost ústavu

1984 – 1992: přehled publikací pracovníků ústavu

Databáze EPCA – od r. 1993, dvě různá vyhledávací rozhraní:


Vydavatelské aktivity