Věda a výzkum

Archiv seminářů pro rok 2008

05.05.2008
Pavel Koten
Studium meteorických rojů pomocí videotechniky
Dvojstaniční pozorování slabých meteorů pomocí videokamer se zesilovači obrazu umožňuje získat heliocentrické dráhy i atmosférická data o jednotlivých meteorech nebo profily aktivity rojů. Na základě velkého vzorku dat můžeme usuzovat na vlastnosti konkrétního meteorického roje a srovnávat je mezi sebou navzájem. V přednášce budou představeny nejzajímavější výsledky získané v uplynulých letech. Studium vlastností Kvadrantid nám umožnilo vyvodit důsledky pro mateřské těleso tohoto meteorického roje. Návrat Leonid v roce 2006 proběhl přesně podle předpovězeného scénáře. Jev zvaný sputtering může vysvětlit záření meteorů ve vysokých výškách. A konečně neobvyklé chování Drakonid otevřelo cestu k detailnějšímu studiu struktury meteoroidů.