Věda a výzkum

Stelární oddělení

Stelární oddělení se zabývá studiem vzdáleného vesmíru - hvězd, dvojhvězd, hvězdokup, galaxií a extragalaktických objektů v širokém rozsahu spektra elektromagnetického záření.

Video: Výzkum hvězd v Astronomickém ústavu AV ČR

Díky spolupráci s pracovníky oddělení vzniklo video, ve kterém se dozvíte nejdůležitější informace a zajímavosti o výzkumu hvězd. Ze Stelárního oddělení RNDr. Jiří Kubát, CSc. představí hlavní práci oddělení, RNDr. Miroslav Šlechta, CSc. ukáže největší český dalekohled o průměru zrcadla 2 metry, RNDr. Pavel Koubský, CSc. představí nejstudovanější hvězdy oddělení, tzv. Be hvězdy, RNDr. Jiří Kubát, CSc. vysvětlí, co je spektrum hvězd a jak se z něj dá zjistit ztráta hmoty hvězd, Dr. Michaela Kraus ukáže, jak se vyvíjí velmi hmotné hvězdy, Dr. Adéla Kawka, Ph.D. představí závěrečné stadium vývoje vězd - bílé trpaslíky, Mgr. Viktor Votruba, Ph.D. popíše novou metodu klasifikace proměnných hvězd, kterou využije nová kosmická družice Gaia.

Video ke stažení: vyšší kvalita (HD, 960p, H.264, 174 MB), nižší kvalita (480p, H.264, 42 MB)

 

Oddělení je rozděleno do pracovních skupin

Fyzika hvězd

Skupina se zaměřuje především na výzkum horkých hvězd, zejména hvězd spektrální třídy B. Jedná se o hmotné, velmi svítivé hvězdy, přičemž významná část těchto hvězd vykazuje přítomnost hvězdného disku. Existence a fyzikální vlastnosti disků však dosud nejsou uspokojivě vysvětleny. Výzkum lze rozdělit na praktické studium hvězdných spekter a teoretické studium atmosfér hvězd a hvězdného větru s využitím náročných numerických simulací. Studovaná spektra jsou jednak pořizována ondřejovským 2m dalekohledem, ale také v mezinárodní spolupráci i na jiných observatořích. 
Od roku 2004 se také zabýváme studiem bílých trpaslíků, jejich klasifikací a určováním základních fyzikálních parametrů z pořízených spekter.
Od roku 2007 se skupina podílí na projektu satelitu ESA Gaia, který bude od roku 2011 po dobu pěti let systematicky měřit přesné polohy, jasnosti a radiální rychlosti nebeských objektů do 20 magnitudy.

Vedoucí skupiny: Michaela Kraus
Vědečtí pracovníci: Jiří Kubát, Brankica Kubátová, Tiina Liimets, Olga Maryeva, Peter Neméth, Julieta Sanchez Arias 

 

Skupina výzkumu exoplanet

Od roku 2015 se vědecký program rozšířil o výzkum exoplanet. Pracovníci se zabývaji detekcí exoplanet pomocí tranzitů a měření radiálních rychlostí a také  výzkumem exoplanetárních atmosfér. Při tomto výzkumu také pomáháme zjišťovat parametry exoplanetárních systémů z misí KEPLER/K2 a v příštím roce TESS. Rovněž koordinujeme EU grant ERASMUS+ (erasmus.asu.cas.cz) v rámci kterého plánujeme přednáškový cyklus pro veřejnost. 

V roce 2020 se rozběhl projekt PLATOSpec, což bude nový spektrograf namontovaný na dalekohledu E152 na observatoři ESO La Silla v Chile. Více informací o projektu lze najít zde: stelweb.asu.cas.cz/plato

Vedoucí skupiny: Petr Kabáth
Vědečtí pracovníci: Petr Škoda, Marek Skarka, Marie Karjalainen, Raine Karjalainen, Tereza Klocová

Link: stelweb.asu.cas.cz/exogroup

 

Skupina provozu a rozvoje Perkova dalekohledu

Pracovníci skupiny zajištují provoz dvoumetrového dalekohledu, největšího optického přístroje v ČR. Dalekohled pracuje převážně v coudé ohnisku 60 m, kde jsou umístěny dva spektrografy - klasický se třemi kamerami s ohnisky od 400 do 1400 mm, a ešeletový spektrograf OES. Skupina se podílela na robotizaci dalekohledu (2007) a pokračuje ve vývoji kamery CCD 400 a spekrografu OES. Provoz obou spektrografu je plně automatizován. Záznam spekter obstarávají detektory CCD. Získaná spektra jsou archivována prostředky stelárního oddělení. V částečně redukovaném tvaru jsou přístupna v databázi (jen ze sítě AsÚ).

Vedoucí: Miroslav Šlechta

 

Astrofyzika vysokých energií

Skupina se zabývá výzkumem galaktických a extragalaktických kosmických zdrojů záření vysokých energií ve viditelném světle a v oboru X a gama záření. Předmětem výzkumu jsou ruzné typy binárních rentgenových zdroju, záblesky záření gama a jejich optické dosvity, AGN (zejména blazary). V současnosti se podílí na kosmických projektech Evropské kosmické agentury (ESA) INTEGRAL, Gaia a XEUS a s americkou NASA spolupracuje na studiích v rámci projektu Constellation X. K získání optických dat z kosmických zdrojů skupina vyvinula a provozuje robotické teleskopy rychle reagující na data z družic, zejména na detekce kosmických záblesků záření gama (experimenty BART, D50, BOOTES). Další data získává z astronomických deskových archivů – jde o časová období pokrývající až 100 let, poskytující cennou informaci o dlouhodobém chování zdrojů v optickém oboru.

Vedoucí: Martin Jelínek
Vědečtí pracovníci: René Hudec, Vojtěch Šimon

 

Více na: stelweb.asu.cas.cz (v angličtině)

 

Kontakt

Vedoucí oddělení: Brankica Kubátová
Zástupce: Miroslav Šlechta
Sekretářka: Eva Kortusová
telefon: +420 323 620 226
e-mail: kortusova@asu.cas.cz
Adresa: Fričova 298, 251 65 Ondřejov