Novinky

Vymyslel Stephen Hawking všechno sám?

(upozorňujeme, že článek byl vydán 1. dubna 2018)

Po smrti Stephena Hawkinga se začaly množit spekulace, že možná ne všechny myšlenky, které slavný fyzik formuloval skrze své komunikační zařízení, pocházejí od něj samotného. Sílí totiž podezření, že "svou hlavu" měl i jeho elektronikou vybavený vozík.

 Od roku 1997 měl Stephen Hawking na svém elektrickém vozíku k dispozici komunikační systém, který mu umožňoval pracovat a komunikovat s okolím. S jeho pomocí mohl tvořit své přednášky, prohlížet internet, vyřizovat emailovou korespondenci, telefonovat přes Skype a podobně. Nyní se ovšem ukazuje, že systém byl mnohem inteligentnější, než se myslelo.

Elektrický vozík Stephena Hawkinga. Zdroj: Warehouse 13

 Celý systém byl během let vylepšován jak hardwarově tak především po stránce programového vybavení. Např. naposledy v lednu tohoto roku byl původní řečový syntetizátor nahrazen počítačovým programem. Z celého jeho vozíku se tak postupně stalo zařízení s prvky umělé inteligence, které mu usnadňovaly výběr slov a formulace sdělení.

"Vozík byl nepochybně velice chytré zařízení a přes nesporně obrovský Hawkingův intelekt není zcela jasné, které myšlenky jsou přímo Hawkingovy a které pocházejí od jeho vozíku." prohlásil ředitel britského Královského institutu pro výzkum umělé inteligence. Začíná se totiž ukazovat, že programové vybavení vozíku se začalo učit z Hawkingových prací, z jeho vlastních přednášek i z odborných článků jiných fyziků, které Hawking četl, a zřejmě i formulovalo své vlastní myšlenky. Vozík je nyní v institutu podrobně zkoumán a celá věc může zřejmě dojít až tak daleko, že se ukáže, že umělá inteligence vozíku je skutečným autorem některých nebo možná i veškerých myšlenek z poslední doby, které vozík tlumočil. To se může týkat i slavného vyjádření z roku 2014, které v odborných i laických kruzích vyvolalo četné debaty a rozepře, o tom, že černé díry vlastně nejsou.

Zřejmě i na základě vlastní zkušenosti řekl Hawking v interview pro BBC, že rozvoj vyspělé umělé inteligence by mohl vést k zániku lidstva. Toto varování vyjádřil právě poté, co se na internetu objevil článek o neexistenci černých děr s jeho jménem v záhlaví. Je rovněž pozoruhodné, že žádné další vyjádření na toho téma již nikdy nezaznělo. Lze spekulovat, že software jeho vozíku nepřipustil tlumočení dalších takových sdělení, které by potenciálně mohly ohrozit jeho vlastní existenci.

Ať už zkoumání Hawkingova vozíku dopadne jakkoli, je nepochybně nutné se před umělou inteligencí mít na pozoru. Zejména proto, aby si z nikoho nedělala legraci.