Věda a výzkum

Oddělení galaxií a planetárních systémů

Oddělení galaxií a planetárních systémů (GPS) se zabývá studiem vývoje izolovaných galaxií, nebo galaxií ve skupinách a kupách, tvorbou a vývojem hvězd a planetárních soustav. Pozorování v infračerveném, ultrafialovém a rentgenovém oboru světelného spektra porovnáváme s analytickými modely a s výsledky počítačových simulací gravitačních a magnetohydrodynamických procesů. V rámci obecné teorie relativity analyzujeme a modelujeme vlastnosti kompaktních objektů jako jsou jádra aktivních galaxií, neutronové hvězdy, nebo mikrokvasary. Studujeme rotaci Země, její gravitační pole a gravitační pole ostatních těles sluneční soustavy. Zkoumáme dynamiku asteroidů a transneptunických těles a připravujeme astrometrický hvězdný katalog.

Video: Výzkum galaxií, černých děr, Země a tvorby hvězd v Astronomickém ústavu AV ČR

Díky spolupráci s pracovníky Oddělení galaxií a planetárních systémů vzniklo video, ve kterém se dozvíte nejdůležitější informace a zajímavosti o předmětu jeho výzkumu. Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. představí hlavní činnosti oddělení, Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. vysvětlí, jak se dají zkoumat jinak neviditelné černé díry a jakou máme obří černou díru v centru naší Galaxie, Mgr. Michal Dovčiak, Ph.D. se zaměří na výzkum černých děr pomocí kosmických družic, Mgr. Richard Wünsch, Ph.D. vás seznámí s počítačovým modelováním tvorby nových hvězd, RNDr. Soňa Ehlerová Ph.D. ukáže sledování tvorby hvězd pomocí radioteleskopů a výpočet pomocí počítačového klastru, Ing. Jan Vondrák, DrSc. představí přístroj na měření nepravidelností v otáčení Země a na závěr Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D. odhalí nepravidelný tvar naší planety.

Video ke stažení: vyšší kvalita (960p, H.264, 166 MB), nižší kvalita (480p, H.264, 41 MB)

 

Oddělení je rozděleno do tří pracovních skupin

Fyzika galaxií

Skupina se zabývá dynamikou a vývojem ve skupinách galaxií nebo galaktických kupách, vznikem a vývojem hvěz a hvězdokup a dynamikou plynu v galaxiiích. Věnujeme se studiu dynamiky galaktické soustavy Mléčná dráha – Magellanovy oblaky, dále vyfukování volného plynu z galaxií vlivem jejich pohybu v prostředí a prostorově rozlišené spektroskopii galaktických jader.

Vedoucí: Jan Palouš

Více na galaxy.asu.cas.cz

 

Relativistická astrofyzika

Relativistická skupina se věnuje fyzice kompaktních objektů (neutronových hvězd a černých děr) a studuje procesy, které se odehrávají v jejich blízkosti. Na základě našich výpočtů a simulací modelujeme vlastnosti produkovaného rentgenového záření, jeho spektra, polarizaci a časovou proměnnost. Rovněž se zabýváme teoretickými výpočty v oblasti elektrodynamiky černých děr a teorie akrečních disků.

Vedoucí: Vladimír Karas

Více na astro.cas.cz

 

Planetární soustavy

Skupina se zabývá dynamikou přirozených i umělých těles v naší sluneční soustavě a planetárními soustavami u blízkých hvězd. Studujeme gravitační i negravitační vlivy na pohyb umělých družic Země. Zabýváme se gravitačním polem Země a variacemi její rotace. Z pozorování zenitové tuby v Ondřejově určujeme neslapové variace místní tížnice a zpřesňujeme astrometrické pozice pozorovaných hvězd. Připravujeme také velmi přesný hvězdný katalog.

Vedoucí: Cyril Ron

Více na planets.asu.cas.cz

 

Kontakt

Vedoucí oddělení: Richard Wünsch
Zástupce: Cyril Ron
Sekretářka: Helena Elgendy Žežulková
tel.: +420 226 258 400
email: helena.zezulkova@asu.cas.cz
Adresa: Boční II 1404/1, 141 00 Praha 4

Anabella Araudo, Michal Bursa, Maria Caballero-Garcia, Michal Dovčiak, Petr Hadrava, 
Jiří Horák, Ondřej Kopáček, Georgios Loukes-Gerakopoulos, Petra Suková, Jiří Svoboda, Wenda Zhang