Novinky

Evropský sluneční dalekohled - účast České republiky (EST-CZ)

EST je sluneční dalekohled nové generace, který bude postaven na Kanárských ostrovech. Tento dalekohled, s průměrem primárního zrcadla 4 metry, bude zaměřen na studium magnetického propojení nejnižších vrstev sluneční fotosféry s nejvyššími vrstvami chromosféry. K dosažení těchto cílů bude potřeba měřit teplotu, rychlost a magnetické pole v plazmatu, jehož vlastnosti se s výškou ve sluneční atmosféře rychle mění. To bude zajištěno množstvím přístrojů, které budou simultánně pozorovat Slunce v mnoha vlnových délkách a pořizovat jak obrazová, tak spektroskopická a spektropolarimetrická pozorování.

Vzhledem k vysokým konstrukčním a provozním nákladům nemůže být výzkumná infrastruktura EST realizována samostatně žádným evropským státem. Česká republika je jednou ze zemí, které se podílí na realizaci výzkumné infrastruktury EST od roku 2006, kdy byla zahájena jednání o projektu EST. V současnosti probíhá přípravná fáze, ve které probíhají finální přípravy na zahájení stavby dalekohledu v roce 2021. Od ledna 2019 je účast ČR na realizaci EST zajištěna díky zařazení projektu EST-CZ na cestovní mapu velkých výzkumných infrastruktur České republiky.

Webove stránky EST-CZ: www.asu.cas.cz/est
Webové stránky EST: www.est-east.eu