Akce pro veřejnost

Svaz knihovníků navštívil ústavní knihovnu

Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR dne 23. září 2010 uspořádala exkurzi do Knihovny Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Zpráva z exkurze.