Akce pro veřejnost

Astronomický střed Evropy

25. listopadu 2010 se v Kouřimi (Střední Čechy) konalo slavnostní odhalení symbolu astronomicky významného místa označovaného jako astronomický střed Evropy - průsečík 15. poledníku východní délky a 50. rovnoběžky severní šířky

Symbol stojí na náměstí v Kouřimi, i když místo samé je v poli za Kouřimí. Na slavnostním odhalení promluvili zástupci města, Středočeského kraje a České astronomické společnosti.

Při slavnostním odhalení symbolu astronomického středu Evropy v Kouřimi předal Astronomický ústav AV ČR starostce města fotografii bolidu Kouřim pořízenou kamerou Evropské bolidové sítě dne 22. dubna 1995 v Ondřejově.

Bolid Kouřim