Akce pro veřejnost

Slavnostní předání Nušlovy ceny za rok 2014

Česká astronomická společnost a Středisko společných činností Akademie věd České republiky

vás srdečnou zvou na  slavnostní  předání  Nušlovy  ceny  za  rok  2014  a  laureátskou  přednášku,  které  proběhnou v sobotu 13. prosince 2014 od 14:00 v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, v sále 206.

Cenu předá předseda České astronomické společnosti Ing. Jan Vondrák, DrSc., Dr.h.c. Laudatio přednese emeritní předsedkyně České astronomické společnosti a současná předsedkyně Sluneční sekce České astronomické společnosti RNDr. Eva Marková, CSc.

Laureát Nušlovy ceny za rok 2014 Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. z Astronomického ústavu AV ČR přednese  laureátskou  přednášku  na  téma  „Spektroskopie slunečních a hvězdných erupcí", ve které i zavzpomíná na ondřejovské začátky a dotkne se současných moderních poznatků.

Vstup zdarma. Předání ceny i laureátská přednáška jsou přístupné veřejnosti.