Archiv zpráv

Archiv zpráv

Stránka 1 z 59  > >> FP

Festival vědy 2021 v Praze se povedl

Děkujeme za obří návštěvnost. Počasí přálo a po celý den jsme tedy mohli pozorovat sluneční skvrny ve fotosféře a také protuberance v chromosféře Slunce. K tomu puzzle Evropské jižní observatoře, stavba malého dalekohledu a moře moře a moře zodpovězených otázek.

Na ondřejovské hvězdárně právě probíhá mezinárodní kurz observačních technik

Od 6. do 17. září probíhá na hvězdárně v Ondřejově workshop observačních technik. Workshop se koná na základě dohody mezi Přírodovědeckou fakultou Univerzity v Postupimi (Německo) a Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky. Cílem je provádět společný výzkum a výuku v oblasti astrofyziky. Strany se dohodly, že budou každoročně pořádat dvoutýdenní společné výzkumné workshopy na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Jsme rádi, že nyní můžeme hostit 7 magisterských a 5 doktorských studentů z Univerzity v Postupimi a 4 studenty z Masarykovy univerzity v Brně.

Na čem pracujeme: První modely atmosfér horkých trpasličích hvězd se započtením shlukování

Jiří Kubát a Brankica Kubátová publikovali článek, v němž se detailně věnují efektu tzv. shlukování v atmosférách horkých hvězd a vypočetli vůbec první atmosférické modely O a B trpasličích hvězd se započtením tohoto jevu. Ukazují, že pokud jsou efekty shlukování započteny v modelech atmosfér horkých trpaslíků, výsledné modelové spektrum se pozorovatelně liší od spektra vypočteného bez započtení shlukování. To může v extrémních případech vést až k chybné spektrální klasifikaci nebo nesprávnému určení chemického složení.

Kurz ešeletové spektroskopie v Ondřejově

V týdnu 30.8.-3.9.2021 se na Stelárním oddělení Astronomického ústavu AV ČR konal 1. ročník kurzu zaměřeného na ešeletovou spektroskopii a měření radiálních rychlostí.

Festival vědy 8. září v Praze

Zveme vás na další ročník Festivalu vědy, který se bude konat ve středu 8. září 2021 od 8:30 do 18:30 na Vítězném náměstí v Praze - Dejvicích (před ČVUT).

Na čem pracujeme: Hledání optického protějšku vodíkového oblaku AGESVC1 282

Rhys Taylor z ASU se podílel na studii zvláštního objektu AGESVC1 282, jehož vlastnosti by mohly odpovídat hledanému typu tzv. temných galaxií. Autoři v práci pořídili dlouhoexpoziční snímek tohoto objektu v optickém oboru a na základě stanovení hranice pro optickou svítivost usuzují, o jaký typ objektu by mohlo jít.

Záznam pozorování Perseid na hvězdárně v Ondřejově v noci maxima

Zrychlený záznam tříhodinového pozorování zachycuje hvězdnou oblohu nad ondřejovskou hvězdárnou v noci maxima meteorického roje Perseidy 12./13. srpna 2021), umělé družice Země (létají všemi směry), rychlé záblesky meteorů z meteorického roje Perseidy (některé i velmi jasné), dokonce jedno letadlo (velmi jasný letící objekt) a ranní svítání.

Na čem pracujeme: Ztráta hmoty hvězdným větrem u modrých nadobrů

Jak moc závisí předpovězená míra ztráty hmoty hvězdným větrem u modrých nadobrů spektrální třídy B na parametrech hvězdy a jak tyto vypočtené hodnoty odpovídají pozorovaným hvězdám – to zajímalo autorský tým, jehož součástí byl Jiří Kubát z ASU. Velmi podrobná studie ukazuje, že některá stádia vývoje hmotných hvězd jsou stále ještě popsána ne zcela uspokojivě, přitom charakter hvězdného větru a s tím související míra ztráty hmoty jsou pro další vývoj hvězdy velmi důležitými parametry.

Astronomický snímek dne NASA od slovensko-českých autorů zve na pozorování meteorického roje Perseidy a upozorňuje také na problém světelného znečištění

Úřad NASA v pondělí 9. srpna 2021 publikoval snímek s názvem „Perseus and Lost Meteors“ (v překladu Perseus a ztracené meteory). Jeho autory jsou slovenský astrofotograf a popularizátor astronomie Tomáš Slovinský a český astrofotograf Petr Horálek z Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě. Nezvyklý kompozitní snímek, který oběma autorům zabral stovky hodin práce, upozorňuje na blížící se maximum každoročního meteorického roje Perseidy a problém světelného znečištění, díky němuž se (nejen tento) meteorický roj čím dál hůře pozoruje.

Galaktické centrum v infračerveném oboru spektra a naše výzkumy zdrojů X7, X8 a X3

Dr. Michal Zajaček ve spolupráci s profesorem Vladimírem Karasem z Astronomického ústavu AV ČR, ve spolupráci se skupinou Galaktického centra v Kolíně nad Rýnem (Německo), kterou vede profesor Andreas Eckart, pokračuje ve výzkumu blízkého okolí centra naší Galaxie.

Nové teleskopy SST-1M na hvězdárně v Ondřejově

Velká péče musela být věnována základům, tedy pilíři. Teď z Polska přijely mechanické části dalekohledu a začíná se s montáží prvního. Nedaleko slunečního radioteleskopu tak přibudou dva vědecké přístroje – dalekohledy SST (Small-Sized Telescope) o průměru primárního zrcadla 4,3 metru, které se využívají také na observatoři Cherenkov Telescope Array (CTA). Jejich vzájemná poloha je přesně dána.

Na čem pracujeme: Urychlování částic ve výtryscích hmotných mladých hvězd

Akreční disky, magnetická pole a s tím spojený vznik polárních výtrysků nejsou jen doménou aktivních galaktických jader. V menším měřítku takovou situaci najdeme u prakticky každé stálice ještě než se stane hvězdou. Anabella Araudo z ASU zjišťovala, jak je možné, že v takových systémech se pozoruje synchrotronové záření, svědčící pro přítomnost relativistických elektronů u těchto hvězdných nedochůdčat.

Na čem pracujeme: Asteroseismická analýza horkých podtrpasličích hvězd

Péter Németh z ASU byl součástí rozsáhlého mezinárodního týmu, který pečlivě studoval pětici horkých podtrpasličích pulsujících hvězd. S využitím rychlé fotometrie z družice TESS získali důležité informace o charakteru nitra těchto hvězd.

Den a noc na Jizerce v sobotu 14. srpna 2021

Muzeum Jizerských hor ve spolupráci s Klubem astronomů Liberecka - pobočkou České astronomické společnosti, Astronomickým ústavem AV ČR a Hvězdárnou Turnov vás zve na zábavně vzdělávací akci pro celou rodinu.

Obloha o prázdninách

Během července se z naší oblohy na delší dobu vytratí Mars. Další opozice, tedy období vynikající viditelnosti Rudé planety, se dočkáme až ke konci roku 2022. Na večerní obloze tak zůstává Venuše nad západním obzorem. Planety Jupiter a Saturn můžeme o prázdninách pozorovat po celou noc, v srpnu se obě dostanou do opozice se Sluncem a také do nejmenší vzdálenosti od Země. Merkur v červenci sice dosahuje své maximální západní elongace, ale ztrácí se na světlé ranní obloze.

Na čem pracujeme: Erupce expandující do magnetického provazce

Autorský tým pracovníků Slunečního oddělení ASU pod vedením Aleny Zemanové studoval případ uvězněné erupce, která byla doprovázena vzácným typem rádiového vzplanutí. Pozorování ukazují, že historie aktivní oblasti, v níž erupce vzplála, zřejmě zásadním způsobem ovlivnila její průběh a výsledek.

Velká prázdninová hra o poklad Ladova kraje

Prohlídku ondřejovské hvězdárny můžete v létě spojit s venkovní hrou Ladova kraje. Úkoly se plní přímo v obcích a dáváte tak dohromady finální tajenku, která vám otevře cestu k pokladu. V pokladu mimo jiné najdete zbrusu novou turistickou vizitku Ladova kraje. Kromě toho se můžete dostat do závěrečného slosování o ceny.

Prémii Otto Wichterleho obdržela Petra Suková z Oddělení galaxií a planetárních systémů

Čtyřiadvacet výrazných mladých vědeckých talentů letos získalo prestižní ocenění Akademie věd ČR: Prémii Otto Wichterleho pro rok 2021. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v pražské Lannově vile 29. června 2021, ceny laureátům předala předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

26. června zahajujeme prohlídky pro veřejnost

I u nás se svět vrací do normálu, a tak vás srdečně zveme na tradiční prohlídky pro veřejnost, které budou probíhat od soboty 26. června až do konce září, a to každou sobotu, neděli a státní svátek od 10, 13 a 16 hodin. Podrobné informace k prohlídkám na http://www.asu.cas.cz/cz/verejnost-a-media/prohlidky-pro-verejnost.

Jasný bolid za soumraku 17. června 2021 nad Bavorskem a JZ Čechami podrobně zachycený přístroji české části Evropské bolidové sítě

Ve čtvrtek 17. června 2021 krátce před desátou hodinou večer středoevropského letního času proletěl nad východní částí Bavorska a JZ Čech jasný meteor - bolid. I když k tomuto úkazu došlo ještě na velmi světlé obloze, tak protože prakticky nad celou střední Evropou bylo jasno a dráha bolidu byla jak co se délky, tak hlavně trvání týče velmi dlouhá, tak tento vzácný přírodní úkaz vidělo velké množství náhodných svědků a zároveň také několik desítek z nich nám nahlásilo svá pozorování. Touto formou tedy za zaslaná hlášení děkujeme a zároveň podáváme vysvětlení, k čemu přesně ve čtvrtek 17. června večer došlo, co tento jev způsobilo a kde a jak probíhal.

Stránka 1 z 59  > >>