O nás

Konkurzy, veřejné zakázky

Výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka se zaměřením na simulace elektronů ve slunečním větru

 

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov vyhlašuje výběrové řízení na místo výzkumného pracovníka se zaměřením na simulace elektronů ve slunečním větru.

 Současné poznatky o transportu a disipaci tepla ve slunečním větru navrhují množství komplexních kontrolních mechanizmů až na úroveň kinetických efektů. Skutečná měření zároveň vykazují odchylky od teoretických modelů založených na jednoduché radiální adiabatické expanzi dominované srážkami. Podstatná část tepelného toku ve slunečním větru je zprostředkována elektronovými populacemi, trvale pozorovánými mimo termální rovnováhu s vysoko energetickými chvosty (halo) a svazkovými asymetriemi podél magnetických siločár (strahl). Naším záměrem je prostudovat elektronové rychlostní distribuční funkce, jejich vlastnosti a momenty a jejich radiální závislosti na základě pozorování z družic Helios I&II. Budeme porovnávat efekt srážkových a transportních koeficientů s pozorovaným tepelným tokem a analyzovat lineární stabilitu pozorovaných elektronových distribučních funkcí. Budeme dále studovat nelineární chování vlnově částicových interakcí spojených s relevantními nestabilitami pomocí numerických simulací. Zpětně pak budeme studovat vliv těchto jevů na formování distribučních funkcí.

 Náplň práce výzkumného pracovníka:

- práce na vývoji simulačního částicového kódu pro studium elekronů
- zpracování dat z elektronových numerických simulací
- vizualizace výsledků

 Požadujeme:

- Absolvování bakalářského studia s technickým zaměřením v letech 2014 až 2017, nebo probíhající magisterské studium na VŠ s fyzikálním nebo technickým zaměřením.
- Práce s počítačem, programování v jazyce C. Užitečnou je i znalost jazyka FORTRAN, případně prostředí na vizualizaci dat IDL.
- Znalost anglického jazyka

Nabízíme:

- práci na světově uznávaném vědeckém projektu v příjemném prostředí
- platové ohodnocení podle tabulek (dle vzdělání a praxe)

Nástup je možný od 1. srpna 2017 nebo dle dohody.

Přihlášky včetně životopisu posílejte nejpozději do 20. července 2017 elektronicky na adresu: pavel@asu.cas.cz(na tuto adresu je možné též posílat případné dotazy)

Pavel Trávníček
Astronomický ústav AV ČR
Boční II / 1401
141 31 Praha 4 Spořilov