Veřejnost a média

Archiv akcí

Rok 2010

 

Písně kosmické a česká vlajka v Americkém centru

Astronomický ústav AV ČR zapůjčil na výstavku Americkému centru výtisk Nerudových Písní kosmických a českou vlajku, které letěly na palubě raketoplánu Atlantis k HST. Spatřit je tak můžete do 6. ledna 2010 v Praze.

Mezinárodní rok astronomie skončil

10. ledna 2010 byl v Padově v posluchárně univerzity, kde vyučoval Galileo Galilei, slavnostně ukončen Mezinárodní rok astronomie v celosvětovém měřítku. 11. ledna 2010 byl ukončen na tiskové konferenci na Akademii věd za přítomnosti současného předsedy Akademie věd ČR Prof. Jiřího Drahoše i minulého předsedy Prof. Václava Pačese také v České republice.

Místopředseda AV ČR prof. M. Tůma navštívil náš ústav

11. února 2010 navštívil Astronomický ústav AV ČR místopředseda AV ČR pro I. vědní oblast prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. Setkal se s vedením ústavu a prohlédl si všechna oddělení. Navštívil ondřejovskou observatoř i pražské pracoviště.

Záznam veřejného slyšení „Vize pro českou vědu“

Fórum "Věda žije" uspořádalo 22. února 2010 v Divadle Archa veřejné slyšení "Vize pro českou vědu", kam byli pozváni všichni kandidáti nominovaní do Rady pro výzkum, vývoj a inovace, významné osobnosti české vědecké obce, politici a novináři. Účelem diskuze bylo vytvořit prostor, v němž kandidáti představí svou vizi vědní politiky a získají k ní zpětnou vazbu.

Věda na vaší straně

Náš ústav se podílel ve dnech 12. - 23. 4. 2010 na výstavě Akademie věd "Věda na vaší straně" v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Dny otevřených dveří 2010

Dny otevřených dveří 2010

Astronomický den na Jizerce 2010

Astronomický den na Jizerce 2010. I při střídavém počasí (jasno, zamračeno, lják a tak pořád dokola) se přes den u dalekohledů zastavilo na 600 lidí, na slavnostní odhalení informační tabule Jizerské oblasti tmavé oblohy a na přednášky se přišlo podívat na 70 lidí, nejvíce byla navštívena přednáška Dr. Jiřího Grygara "Pohledy do nebe", na kterou přišlo na 250 posluchačů. Na večerní pozorování přišlo asi 70 lidí, z toho 35 z Polska. Celková návštěvnost dosáhla asi 1 000 osob. Na Slunci byly nejen sluneční skvrny, ale také velmi výrazné protuberance, takže návštěvníci se měli na co koukat. Večer se pozoroval Měsíc, Saturn, a také např. mlhovina M 57 v Lyře, prostě, co dovolily mraky.

Svaz knihovníků navštívil ústavní knihovnu

Pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR dne 23. září 2010 uspořádala exkurzi do Knihovny Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Evropská noc vědců 2010

(article has no summary)

Seminář Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu

Společnost pro meziplanetární hmotu pořádala seminář o výzkumu meziplanetární hmoty, který se konal ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR a Českou astronomickou společností v Ondřejově.Semináře se účastnili profesionální i amatérští astronomové.

Astronomický střed Evropy

25. listopadu 2010 se v Kouřimi (Střední Čechy) konalo slavnostní odhalení symbolu astronomicky významného místa označovaného jako astronomický střed Evropy - průsečík 15. poledníku východní délky a 50. rovnoběžky severní šířky.