Podmínky užití

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek asu.cas.cz a jejich poddomén (dále jen Stránek) je Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., IČ 67985815, který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách asu.cas.cz, včetně textu, fotografií, přiložených dokumentů, technických náčrtů, a veškerých dalších vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Výjimku tvoří materiály (zejména části textu, fotografie, ilustrace, kresby nebo jiné části obsahu stránek), u kterých je výslovně uveden zdroj nebo jejich autor. V takovém případě náleží autorská práva uvedenému majiteli.

Autorská práva k ilustračním fotografiím v hlavičce úvodní strany náleží autorům uvedeným v pravém dolním rohu fotografie, autorská práva k ostatním ilustračním obrázkům na úvodní straně patří Provozovateli.

Práva a povinnosti provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Cookies

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies. Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na pevný disk nebo do paměti zařízení Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí její další používání.

Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů, a to výhradně za účelem sběru technických dat o počtu návštěvníků, o jejich pohybu na stránkách a o jejich technickém vybavení. Tyto informace nám umožňují zlepšovat kvalitu stránek podle jejich využití. Tyto informace jsou zcela anonymní, žádná z  cookies použitých na těchto Stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly jakékoli osobní identifikační údaje.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí příslušným způsobem upravit nastavení svého internetového prohlížeče. Běžné webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) umožňují nastavit správu cookies. Pokud má Váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Odkazy na jiné stránky, stránky zaměstnanců

Na stránkách asu.cas.cz jsou uvedeny odkazy na externí stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z takto odkazovaných stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností, či za informace těmito subjekty poskytovanými.

Stránky, které mají ve své URL adrese vlnovku (~) bezprostředně za doménovým jménem (např. asu.cas.cz/~albert), náleží jednotlivým zaměstnancům nebo pracovním skupinám a jako takové poskytují informace nebo vyjadřují názory, které nemusí být oficiálními stanovisky Provozovatele. Provozovatel je u těchto stránek pouze poskytovatelem technických prostředků a nenese odpovědnost za obsah na těchto stránkách publikovaný.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory, eventuelně vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel webových stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena pomocí jazyka HTML5 a za použítí skriptovacího jazyka Javascript, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3. Stránky jsou koncipovány pro moderní prohlížeče zvládající standard HTML5+CSS3, např. Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 20+, Opera 11+, Chrome 23+, Safari 5+. V ostatních prohlížečích nezaručujeme správnost zobrazení.