Novinky

Cena Nadace VIZE 97 pro Alenu Hadravovou a Petra Hadravu

Petr Hadrava společně se svou manželkou Alenou  převzal 7. září 2022 v prostorách Pražské křižovatky Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Oceněni byli za společnou vědeckou práci v dějinách astronomie a za společné edice a komentované překlady klasických astronomických děl. 
Klasická filoložka a medievalistka Alena Hadravová, která působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., se zabývá dějinami vzdělanosti a zpřístupňováním málo známých pramenů od antiky po raný novověk. Teoretický fyzik Petr Hadrava se věnuje stelární a relativistické astrofyzice. 

„Máme společný průnik v dějinách vědy. V otázkách z dějin starší astronomie můžeme uplatnit obě naše profese. Je pak fascinující sledovat, jak před námi ožívají myšlenky dávných autorů a odkrývají se cesty, jimiž k nim tehdy lidé došli. Daří se nacházet mnohé překvapivé detaily, které pak ve výsledku zpřesňují a prohlubují naše znalosti o minulosti. Bývá to mnohdy velmi vzrušující a dobrodružné hledání,“ vysvětluje paní Alena Hadravová. Společně s manželem Petrem právě dokončili revizi svých překladů Galileova Hvězdného posla a Keplerovy Rozpravy s Hvězdným poslem, které zanedlouho vyjdou ve druhém vydání.

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je od roku 1999 udělována význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Více informací o ceně naleznete na stránkách Nadace VIZE 97.

Tisková zpráva Nadace Dagmar a Václava Havlových ke stažení zde

Foto: Martin Kubica