Novinky

Ocenění pro Michaelu Kraus ze Stelárního oddělení

Dr. Michaela Kraus ze Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR převzala 19. dubna 2022 ocenění "RAÍCES Award", které jí za významný přínos k podpoře a upevnění mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, techniky a inovací udělilo argentinské
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Ceremonie udělení argentinského ocenění probíhala virtuálně a tak vyznamenaná astronomka z Astronomického ústavu AV ČR převzala medaili “Leloir” za její zásadní vědecké příspěvky na poli spolupráce s univerzitou La Plata  z rukou velvyslance Roberta Salafii o několik dní později.

Gratulujeme!