Akce pro veřejnost

Mimořádně: Přednáška Gravitační pole (Země) a hudba sfér 28. dubna 2016 v Pardubicích

Přednáška Gravitační pole (Země) a hudba sfér 28. dubna 2016 v Pardubicích.
Přednáška Gravitační pole (Země) a hudba sfér 28. dubna 2016 v Pardubicích.

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Pardubice Ústav matematiky a kvantitativních metod FES UPa Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky DFJP UPa zvou všechny zájemce na přednášku RNDr. Zdislava Šímy, CSc. s názvem Gravitační pole (Země) a hudba sfér. Přednáška se koná ve čtvrtek 28. dubna 2016 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách), začátek v 17:00. Vstup volný.

RNDr. Zdislav Šíma, CSc.
Astronomický ústav AV ČR

Gravitační pole (Země) a hudba sfér
Newtonův zákon sice platí pro bodové hmoty, ale reálná tělesa, zvláště pak tuhá tělesa jako planety nebo planetky nejsou kulová ani po slupkách, takže se od bodových hmot zásadně liší. Díky tomu je jejich gravitační pole zborcené, zdaleka ne kulové, tedy ani vzdáleně to není pole hmotného bodu. Pro tvar Země se zavádí pojem geoid. Popis tohoto pole se činí dvoudimensionální harmonickou analýzou (Fourierova transformace), nebo sadou hmotných bodů (MASCONy). Takto určené pole se pak používá pro výpočet nejen pohybů družic v okolí planety, ale i všech dalších aplikací včetně měření atomového času. Od této hladinové plochy (geoidu) se odvozují výškové systémy (jak vysoko je dané místo “nad mořem”). Sjednocení výškových systémů je dnešní velký problém celosvětové geodésie. Použití astronomie je nutné. Česká republika je v této akci zapojena velice aktivně.