Novinky

V Českých Budějovicích probíhá mezinárodní konference RadioSun-5 o výzkumu Slunce

Mezinárodní sluneční konference RadioSun-5 se zaměřuje na výzkum všech dynamických jevů na naší hvězdě, včetně příčin jejich vzniku. Foto: NASA/SOHO.
Mezinárodní sluneční konference RadioSun-5 se zaměřuje na výzkum všech dynamických jevů na naší hvězdě, včetně příčin jejich vzniku. Foto: NASA/SOHO.

Astronomický ústav Akademie věd ČR se spolupodílí na organizaci významné sluneční konference RadioSun-5. Jde již o pátý ročník mezinárodního semináře o výzkumu naší hvězdy, určený jak vědcům, tak i studentům. Letošní pátý ročník RadioSun Workshop & Summer School se odehrává ve dnech 23. – 27. května 2016 a historicky poprvé na našem území, konkrétně v Českých Budějovicích. Akce probíhá za velké podpory Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která celou akci hostí.

Na konferenci RadioSun-5 se shrnou poslední pozorovací výsledky a teoretické pokroky ve výzkumu Slunce.  Představeny budou rovněž nové výpočetní metody, které napomohou v řešení zatím stále přetrvávajících problémů v pochopení fyziky horkého slunečního plazmatu. Pokračovat se bude rovněž v tradici výuky a vzdělání, program bude věnován studentům zajímajícím se o tato témata:

RadioSun Workshop & Summer School 2016 je 5. mezinárodní akademický seminář o Slunci, podporovaný Mezinárodním systémem výměny výzkumných pracovníků ze sedmého rámcového programu Evropské unie (FP7-IRSES-295272-RADIOSUN). Cílem tohoto projektu je navázat úzkou spolupráci mezi slunečními vědci klíčových států EU (Velká Británie, Polsko, Česká republika) a mimo EU (Rusko, Čína) a rovněž poskytnout mladým výzkumníkům rozsáhlé školení v příslušných technikách výzkumu Slunce.

Kontakt a další informace

Ing. Hana Mészárosová, Ph. D.
Sluneční oddělení Astronomického ústavu AV ČR
Telefon: 323 620 155
E-mail: hana@asu.cas.cz

Web konference: radiosun5.asu.cas.cz