Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2017: Objev nové větve meteorického roje Taurid obsahující i nebezpečné planetky

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2017, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Pavla Spurného, který se svým týmem studoval meteorický roj Taurid s překvapivým výsledkem. Je to první případ, kdy astronomové nevyvracejí lehkomyslné předpovědi srážky se Zemí, ale naopak upozorňují na skupinu těles, kterou je třeba pozorovat a "hlídat". České znalosti v tomto smyslu jsou nejlepší na světě, zejména díky využívání velmi přesných kamer Evropské bolidové sítě.

Dráhy asteroidů 2005 UR a 2015 TX24 (silné přerušované čáry) 
v porovnání s vybranými Tauridami z nové větve (tenké různobarevné čáry).
Dráhy asteroidů 2005 UR a 2015 TX24 (silné přerušované čáry) v porovnání s vybranými Tauridami z nové větve (tenké různobarevné čáry). Všechny dráhy se téměř protínají poblíž odsluní. Autor: Oddělení MPH AsÚ.

Čeští astronomové podrobně analyzovali 144 bolidů meteorického roje Taurid zachycených v roce 2015 Evropskou bolidovou sítí řízenou z Ondřejova. Ukázalo se, že zvýšená aktivita Taurid byla způsobena meteoroidy, které dohromady tvořily dobře definovanou strukturu ve Sluneční soustavě. Porovnání drah navíc ukázalo, že tato „nová větev Taurid“ obsahuje také dvě známé planetky o velikosti 200 – 300 metrů. Je velmi pravděpodobné, že je v ní přítomno i mnoho dosud neobjevených planetek. Nebezpečí srážky s planetkou tudíž výrazně narůstá každých několik let, když se Země s touto větví potkává.

Více v tiskové zprávě vydané v roce 2017.

Spolupracující subjekty: Astronomisches Büro, Wien, Austria, Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Tatranská Lomnica, Slovak Republic

Kontaktní osoba: Pavel Spurný, pavel.spurny@asu.cas.cz

Publikace: Spurný, Pavel; Borovička, Jiří; Svoreň, J. Discovery of a new branch of the Taurid meteoroid stream as a real source of potentially hazardous bodies. Astronomy & Astrophysics 2017, Roč. 605, September, A68/1-A68/25. ISSN 0004-6361.