Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2017: Neobvyklý bílý trpaslík může být pozůstatek málo zářivé supernovy typu Ia

Rada Astronomického ústavu vybrala tři nejvýznamnější vědecké výsledky za rok 2017, publikované v odborných časopisech. Dnes představujeme práci Stefane Vennese ze Stelárního oddělení. 

Před výbuchem málo zářivé supernovy typu Ia (Copyright: Russell Kightley used with permission). 
Na obrázku je zobrazen hustý bílý trpaslík (malá modrá hvězda) v procesu hromadění hmoty z blízkého společníka (velká červená hvězda) přes akreční disk obklopující bílého trpaslíka. Zvýšená hustota bílého trpaslíka spouští výbuch supernovy.
Před výbuchem málo zářivé supernovy typu Ia (Copyright: Russell Kightley used with permission). Na obrázku je zobrazen hustý bílý trpaslík (malá modrá hvězda) v procesu hromadění hmoty z blízkého společníka (velká červená hvězda) přes akreční disk obklopující bílého trpaslíka. Zvýšená hustota bílého trpaslíka spouští výbuch supernovy.

Málo zářivé supernovy typu Ia jsou popsány řadou modelů, jako je například neúspěšná detonace a částečné shoření akreujícího uhlíko-kyslíkového bílého trpaslíka. Tyto modely předpovídají, že zbytek hvězdy takovou událost přežije a získá vysokou rychlost. Nově objevený neobvyklý bílý trpaslík LP 40-365 se pohybuje rychlostí větší než je galaktická úniková rychlost a v jeho atmosféře převládají středně hmotné prvky. Jedná se tedy skutečně o částečně spálený zbytek málo zářivé supernovy typu Ia.

Více na http://www.asu.cas.cz/articles/1286/19/na-cem-pracujeme-je-rychly-trpaslik-pozustatkem-nepovedeneho-vybuchu-supernovy.

Spolupracující subjekty: University Erlangen-Nurnberg, Germany; Dartmouth College, USA; Universite de Moncton, Canada; The Australian National University

Kontaktní osoba:  Stephane Vennes, vennes@asu.cas.cz

Publikace: Vennes, Stephane; Nemeth, P.; Kawka, Adela; Thorstensen, J.R.; Khalack, V.; Ferrario, L.; Alper, E.H. An unusual white dwarf star may be a surviving remnant of a subluminous Type Ia supernova. Science 2017, Roč. 357, č. 6352, s. 680-683. ISSN 0036-8075.