Novinky

Široké možnosti pro české občany v Evropské jižní observatoři

Již od roku 2007 je Česká republika členským státem mezivládní organizace Evropská jižní observatoř (ESO), která s ústředím v německém Garchingu spravuje jedny z vědecky nejproduktivnějších astronomických observatoří na světě. Přístroje observatoří La Silla, Paranal nebo ALMA ve vysokohorské poušti Atacama v Chile jsou hojně využívány i českými vědci z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Možnosti, které ESO Čechům nabízí, jsou ovšem mnohem širší a nesouvisí zdaleka jen s vědeckým či technickým oborem. Příležitosti, stáže či dokonce uplatnění zde mohou hledat fotografové, grafici, lidé v oboru IT, ale samozřejmě i vědci - astronomové. Unikátní exkurze mohou podniknout organizované skupiny jak na chilské observatoře, tak nově i do planetária ESO Supernova v Garchingu u Mnichova, které se právě otevírá veřejnosti.

Atraktivní stáže

ESO nabízí různé vzdělávací či pracovní stáže, z nichž některé jsou dostupné Čechům prakticky na dosah. Jde o stáže, které se realizují přímo v centrále v Garchingu u Mnichova. Stážisté dostanou zdarma ubytování a základní plat 600 €, o stáž mohou zažádat na tři nebo šest měsíců. Stáže se vypisují průběžně, nejčastější nabídky se týkají grafických či audiovizuálních oborů (vhodné pro studenty multimediálních technologií) a vědecké žurnalistiky. Podmínkou je znalost anglického jazyka (němčina není nutná) a samozřejmě zaslání motivačního dopisu včetně ukázky své dosavadní práce. Bližší informace naleznete na https://recruitment.eso.org/.

Technické či vědecké pozice

Mimo stáže mohou v ESO najít uplatnění zájemci o pracovní pozice. Ty jsou vypisovány zejména v oborech IT, inženýrských nebo vědecko-technických, zpravidla se týkají výroby nebo správy pozorovacích instrumentů. Pozice jsou atraktivní v tom, že nabízejí práci v některých případech přímo v nevšedním prostředí atacamské pouště na jižní polokouli. Zájemci jsou posuzováni podle dosaženého vzdělání a pochopitelně i výsledků v oboru. Podmínkou je kromě výše zmíněného znalost anglického jazyka, výhodou je i španělština. Bližší informace naleznete na https://recruitment.eso.org/.

Fotografování, studentské filmy, reportáže…

Pokud nehledáte vysloveně pracovní příležitost, ale prostředí pro svou tvorbu, bývá ESO zpravidla nakloněna takovýmto aktivitám v rámci své vzdělávací činnosti, propagace a pověstné spolupráce s médii. Celá tato kooperace spadá pod oddělení ESO ePOD (education and Public Outreach Department), které dennodenně přijímá a posuzuje žádosti pro mediální tvorbu na observatořích ESO. V tomto ohledu je třeba počítat s tím, že zatímco La Silla a ALMA mají poměrně klidný provoz, Paranal je aktivitami z řad médií opravdu velice vytížen.

Jedním z nejobvyklejších typů žádostí jsou možnosti fotografování vyhlášené hvězdné oblohy na observatořích. Obecně totiž návštěvníci na observatořích v noci zůstávat nemohou a možnost fotografování nočního nebe je vždy předmětem speciální žádosti. Tyto žádosti jsou zpravidla posuzovány nejkritičtěji, neboť přítomnost externího fotografa v nočním prostředí observatoří vyžaduje pověřený dozor a dodržování přísných bezpečnostních pravidel. Ta jsou pochopitelně nejstriktnější na observatoři ALMA, neboť fotograf musí prokázat i zdravotní způsobilost pro práci v nadmořské výšce přes 5000 metrů, a to doložením absolvování specifického vyšetření (HAME). Fotografové mají asi nejlepší možnosti zasláním žádosti o funkci tzv. fotografického ambasadora, který výměnou za získání nocí na observatořích poskytne ESO část svého materiálu do veřejné galerie. Materiál je pak využíván ke vzdělávacím či propagačním účelům ESO. V tuto chvíli má Česko jediného fotovyslance ESO, kterým je Petr Horálek. V případě zájmu zašlete svou tvorbu a svou fotografickou vizi na email osandu@partner.eso.org (kontaktní osoba Oana Sandu) a vyčkejte na odpověď, příp. další instrukce. Je třeba počítat s tím, že žádost se posuzuje i několik měsíců.

Jde-li o možnosti natáčení na observatořích (nevýdělečné záznamy, tj. např. studentský film, televizní reportáž atd.), je nejlepší cestou vyplnit formulář Media Visit, kde v podrobném formuláři vypíšete svou vizi (resp. důvod natáčení), svou působnost (organizaci) a stanoviště či instrumenty, které chcete zaznamenat. Pro další informace včetně formuláře navštivte stránku https://www.eso.org/public/outreach/pressmedia/mediavisits/.

Nové planetárium ESO Supernova zcela změní styl nabídky podobných zařízení ve světě

Již od roku 2014 se na půdě centrály ESO v německém Garchingu (severně od Mnichova) staví zbrusu nové naučné a vzdělávací centrum ESO Supernova (název vychází podle originálního tvaru půdorysu budovy, navrženém tak, aby připomínal těsnou dvojhvězdu před jejím výbuchem jako supernova). Půjde o vůbec první “open-source” planetárium na světě, což mimo jiné znamená, že drtivá většina aktivit je v tomto centru pro jeho návštěvníky zcela zdarma! Centrum nabízí velice široký sortiment zajímavostí pro organizované skupiny jak školního věku, tak zájemců z řad dospělých. Na výstavních plochách o celkovém rozsahu 2192 m2 se lidé budou moci dozvědět prakticky vše o vesmíru - od jeho počátků až po jeho sofistikované pozorování a výzkum prostřednictvím (nejen) teleskopů Evropské jižní observatoře. Dále jsou zde v plánu pravidelné či “na klíč” zrealizovatelné vzdělávací aktivity, workshopy, vzdělávání učitelů, ale i programy pro školní skupiny, které jsou zaměřeny především na nejrůznější fyzikální pokusy jako doplněk do výuky.

Hlavní součástí centra je ovšem 14m kopule planetária s kapacitou 110 míst, která návštěvníkům umožní zhlédnout poměrně unikátní fulldomové pořady o činnosti na observatořích v Chile a pochopitelně zprostředkuje tamní jedinečné pozorovací podmínky oku každého návštěvníka. Hlavními jazyky v Supernově budou sice němčina a angličtina, ale ohlášené exkurze bude možné také uspořádat v češtině. Kontaktní osobou je Tereza Jeřábková: Tereza.Jerabkova@eso.org.

Supernova zahájí svůj provoz 24. dubna 2018 a otevřena bude každý týden od středy do neděle. Další podrobné informace (v angličtině) naleznete na https://supernova.eso.org/, novinky také můžete sledovat na facebooku https://www.facebook.com/ESOSupernova/ a dalších sociálních sítích uvedených na webu.

Exkurze do jednotlivých pracovišť ESO

Každé z pracovišť ESO má své otevírací doby pro veřejnost a okénka pro exkurze. Pochopitelně ta nejatraktivnější místa - observatoře v Chile - jsou Čechům vzdálená, ale určitě velice zajímavá. Možnosti exkurzí a prohlídek jsou následující: 

Dále také doporučujeme navštívit webovou stránku s interaktivní virtuální prohlídkou všech pracovišť a observatoří ESO, na jejímž vzniku se významně podílel i český fotograf Petr Horálek. Virtuální prohlídky jsou ve dvou dostupných verzích: v klasické interaktivní na plochu monitoru počítače a pro VR Oculus brýle či podobná 3D zařízení umožňující prostorový zážitek. Všechny prohlídky naleznete na

https://www.eso.org/public/products/virtualtours/.

Astronomický ústav AV ČR a spolupráce s ESO

Vědečtí pracovníci Astronomického ústavu AV ČR (potažmo univerzit s Astronomickým ústavem AV ČR spolupracujících) využívají instrumenty ESO ze všech českých institucí nejčastěji, a tak právě doktorandi a postdoktorandi přírodovědných či matematicko-fyzikálních oborů zaměřující se na astronomický výzkum mohou svou kariéru nasměřovat blíže k Evropské jižní observatoři. Možností je hned několik: od využívání teleskopů a jiných instrumentů ESO skrze grantové pozorovací projekty na Astronomickém ústavu AV ČR až po plnohodnotnou vlastní vědeckou či vědecko-popularizační kariéru v ESO získanou v rámci svého specifického zájmu a hlubší spolupráce s pracovníky ESO, kteří činnost Astronomického ústavu AV ČR podporují.

 Video - Studentské programy v ESO (anglicky, české titulky): https://www.eso.org/public/videos/esocast149a/

Kontakt a další informace:

Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.
Astronomický ústav AV ČR
zástupce ČR v Radě ESO
Tel.: 226 258 440
Email: palous@ig.cas.cz

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
člen českého národního týmu ESON
Tel.: 737 322 815
Email: suchan@astro.cz

Dr. Soňa Ehlerová
Astronomický ústav AV ČR
vedoucí českého národního týmu ESON
Tel.: 226 258 441
Email: sona@ig.cas.cz

Dr. Petr Kabáth 
Astronomický ústav AV ČR 
člen českého národního týmu ESON
Tel.: 323 620 143
Email: petr.kabath@asu.cas.cz

Tereza Jeřábková
Doktorandský vědecký pracovník v ESO
(momentálně pracuje v centrále ESO v Garchingu)
Tel.: +498 932 006 175
Email: Tereza.Jerabkova@eso.org

Petr Horálek
Fotografický ambasador Evropské jižní observatoře za Českou republiku,
absolvent audiovizuálních stáží v centrále ESO
Tel.: 732 826 853
Email: horalek.peter@gmail.com

Tisková zpráva v DOCX a v PDF