Novinky

Objev dosud neregistrovaných jezer pod ledem Antarktidy

Rozborem nejnovějších gravitačních dat z družic (zejména GOCE) a topografických dat z radarů pronikajících ledem Antarktidy byla objevena tři možná subglaciální jezera, která zatím žádný katalog takových objektů neuvádí. Jezera se nacházejí mezi Gamburtsevovým subglaciálním pohořím (GSM) a obřím jezerem Vostok (LV) ve východní Antarktidě (obr. 1).

Přesnost a rozlišovací schopnost takových dat se za posledních asi dvacet let zvýšila asi stokrát. Proto jsou možné objevy dříve nevídané. Dalším podstatným faktorem vedoucím k úspěchu je metoda, která nepoužívá jen běžné tíhové anomálie, ale celý soubor dalších gravitačních veličin (aspektů) odvozených z nejnovějšího gravitačně-topografického modelu pro Antarktidu (SatGravRET 2014 z roku 2016), ukázka na obr. 2.

Vedle toho bylo ověřeno podledovcové propojení oblasti jezer mezi GSM a LV s jezerem Vostok (Middle River) a mezi GSM a LV Vostok objevena kandidátka na obří jezerní pánev velikostí srovnatelnou s jezerem Vostok samotným (90 E Basin).

Tyto objevy v Antarktidě jsou dílem českých vědců. Skupina profesora Jaroslava Klokočníka na Astronomickém ústavu AV ČR ve spolupráci s profesorem Janem Kosteleckým (Výzkumný ústav geografický, kartografický a topografický) a Dr. Václavem Cílkem (Geologický ústav AV ČR) publikovala vědecký článek o subglaciálních jezerech v Antarktidě. Odkaz na práci: 

Klokočník J., Kostelecký J., Cílek V., Bezděk A., and Pešek I.  2018  Gravito-topographic signal of the Lake Vostok area, Antarctica, with the most recent data, Polar Science, https://doi.org/10.1016/j.polar.2018.05.002

K nedávnému objevu kandidátek na sopky - http://www.asu.cas.cz/articles/1167/19/na-cem-pracujeme-detekce-sopek-pod-ledovym-prikrovem-antarktidy - tak nyní přibyl objev dosud neregistrovaných jezer pod ledem Antarktidy. Použitá metoda je stejná jako u předchozího objevu kandidátek dvou sopek v téže oblasti. Pracuje se nejen s běžnými tíhovými anomáliemi, ale s celou řadou gravitačních aspektů odvozených z modelu SatGravRET 2014.

Jezera už mají dokonce navržená česká jména, opět všechna ženská, podobně jako sopky pod ledem Antarktidy (obr. 2):

M  Magda: φ = 79.77°S, λ = 87.42°E,  20 ✕ 10 km,
D  Denisa:  φ = 79.55°S, λ = 90.50°E,  25 ✕ 15 km,
L  Lucie: φ = 78.25°S, λ = 93.14°E, 40 ✕ 25 km,

Skupina profesora Jaroslava Klokočníka na Astronomickém ústavu AV ČR se dálkovému průzkumu Země věnuje dlouhodobě a dosahuje velmi zajímavých výsledků, např. identifikace možných nalezišť ropy - http://www.asu.cas.cz/articles/968/19/na-cem-pracujeme-mozna-naleziste-ropy-v-perskem-zalivu-z-gravitacnich-modelu. 

Kontakt a další informace:

Odkaz na práci: https://doi.org/10.1016/j.polar.2018.05.002

Profesor Jaroslav Klokočník,
Astronomický ústav AV ČR
Tel.: 323 620 158
E-mail: jaroslav.klokocnik@asu.cas.cz

Dr. Václav Cílek,
Geologický ústav AV ČR
E-mail: Cilek@gli.cas.cz

Tisková zpráva v DOC a v PDF

PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK.
Obr. 1. Podledovcová topografie v námi studované oblasti (výšky v metrech nad/pod hladinou moře). GSM Gamburtsevovo subglaciální pohoří, LV jezero Vostok, LG Lambertův ledovec a Mc Robertsonova země (na povrchu), PI “pole of ignorance” – oblast bez dat. Důležitá známá jezera: 90 Degrees East (90° E): zeměpisná šířka φ =77–78°S, délka λ = 90.5°E a Sovetskaya (S): φ = 78.1°S, λ = 88.5°E. Okroužkovány jsou kandidátky na subglaciální sopky již dříve objevené. Modrá neznamená vodu, ale pozici pod hladinou dnešního moře (v [m]). Orientace: západ je nahoře. Jezerní pánev “90 E Basin” se má nacházet v jezerní oblasti mezi GSM a LV. Propojení podledovcovými řekami ukazují nejlépe tzv. virtuální deformace – obr. 2.
PRO ZVĚTŠENÍ KLIKNĚTE NA OBRÁZEK.
Obr. 2. Virtuální deformace ve studované oblasti (červeně dilatace, modře komprese). Čísla jezer z katalogu z r. 2012 a lokace námi nově navržených jezer M, D a L. Middle river označena šipkou