Novinky

Čestná Kopalova přednáška za rok 2018 udělena Martinu Jelínkovi

Česká  astronomická  společnost  udělila  čestnou  Kopalovu  přednášku  2018 Mgr. Martinu Jelínkovi, PhD. z Astronomického ústavu AV ČR za současné významné výsledky dosažené při využívání přehlídkových robotických dalekohledů v různých oborech astronomie.

Slavnostní přednesení čestné Kopalovy přednášky proběhne v sobotu 24. listopadu 2018 od 13:15 v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3, Praha 1 v sále č. 206. Ocenění předá předseda České astronomické společnosti (a emeritní ředitel Astronomického ústavu AV ČR) prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. Laureát poté pronese čestnou Kopalovu přednášku na téma „Pozorování gama záblesků v  době gravitační“. Předání ceny a také laureátská přednáška jsou přístupné předem registrovaným účastníkům (z kapacitních důvodů) - http://www.astropis.cz/DsA/dsa.html, vstup zdarma. Novináři mají vstup volný. 

Martin Jelínek vystudoval astronomii a astrofyziku na MFF UK v r. 2002. Pracoval poté v IAA – CSIC (Španělsko), v roce 2014 obhájil na Univerzitě v Granadě (Španělsko) disertaci PhD. Od července 2015 působí ve Stelárním oddělení Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, v současnosti vede Skupinu astrofyziky vysokých energií. 

Tisková zpráva v DOC a PDF