Akce pro veřejnost

Den Země - v pátek 26. 4. 2019, od 9 do 13 hodin, Praha - Spořilov

Tři ústavy Akademie věd ČR – Geofyzikální ústav, Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry připravily ve spořilovském vědeckém areálu program pro základní a střední školy. Rezervujte si svou účast u Ing. Miroslavy Macháčkové z Geofyzikálního ústavu AV ČR. Jednotlivci nemusí.

Ve spořilovském vědeckém areálu najdete stanoviště s experimenty, pokusy a vysvětlením, jak fungují děje spojené s naší planetou - sopky, zemětřesení, desková tektonika, magnetismus hornin, meteorologie, pozorování Slunce dalekohledem a další. Otevřen bude také geopark.

Kontakt: Ing. Miroslava Macháčková, m.machackova@ig.cas.cz, 601 116 708

Program Dne Země – zábava i poučení

Stanoviště:


Datum: 26. 4. 2019
Čas: 9:00 – 13:00
Adresa: Boční II / 1401, Praha 4 – Spořilov

Možnost zakoupení drobného občerstvení.

Den Země je celosvětový svátek, který se každoročně slaví 22. dubna. Více než miliarda lidí ze 193 států světa si v tento den připomíná ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí. Tato tradice začala dne 22. dubna 1970, kdy do ulic vyšly miliony lidí a protestovaly proti negativním dopadům rozvoje průmyslu na životní prostředí. Lidé se obávali zhoršující se smogové situace, vlivu znečištění životního prostředí na novorozené děti a dopadů masivního používání pesticidů a dalších chemikálií na kvalitu potravin a zdraví lidí. No a zkusme si uvědomit, kde jsme dnes ...