Novinky

Přístroj X-IFU družice Athena opět na scéně, tentokrát i s videem ESA

Konsorcium přístroje X-IFU vydalo tiskovou zprávu. Češi budou pro přístroj X-IFU družice Athena Evropské kosmické agentury vyvíjet a vyrábět tzv. Remote Terminal Unit (RTU), který je součástí elektroniky, zodpovědné za kontrolu a řízení teploty uvnitř přístroje a ovládání dalších elektronických a mechanických součástí přístroje (prvotní informaci jsme přinesli již v dubnu). Česká vlajka se tak právem dostala do skupiny států podílejících se na vrcholném výzkumu vesmíru.

Tisková zpráva z 21. 5. 2019 – vydalo mezinárodní konsorcium X-IFU 

Vědecký přístroj X-IFU na Atheně získal od Evropské kosmické agentury ESA zelenou

Významného milníku dosáhl tým, který stojí za vývojem vědeckého přístroje X-IFU (X-ray Integral Field Unit) pro vesmírnou rentgenovou observatoř ESA Athena.  Koncept vědeckého přístroje a splnění předběžných požadavků vztahujících se na X-IFU důkladně přezkoumal hodnotící panel složený z odborníků z Evropské kosmické agentury (ESA) a Francouzské kosmické agentury (CNES) a potvrdil jeho uskutečnitelnost. Mezinárodní konsorcium, složené z 11 evropských zemí, Spojených států a Japonska, může nyní zahájit fázi vývoje designu tohoto jedinečného přístroje s průlomovými schopnostmi studovat tzv. horký a energetický vesmír.

X-IFU je vědecký přístroj, který bude umístěn v ohnisku vesmírného teleskopu Evropské kosmické agentury Athena (Advanced Telescope for High Energy Astrophysics). Bude pozorovat vesmír “rentgenovýma očima” na energiích, které jsou dostupné pouze z vesmíru. Prostřednictvím rentgenových paprsků budeme schopni pozorovat horký a energetický vesmír. Je to svět shluků galaxií, černých děr nebo vybuchujících hvězd. Tyto objekty drží klíč k pochopení vzniku a vývoje vesmíru.

X-IFU přesně změří energii rentgenových paprsků, které budou shromážděny zrcadlem Atheny a nasměrovány do jejího ohniska. X-IFU využije tzv. mikrokalorimetrů, což jsou vysoce citlivé snímače tepla schopné změřit i nepatrné množství tepla uvolněného při pohlcování rentgenového záření. Tisíce těchto senzorů budou sestaveny dohromady, což nám umožní zachytit také snímky. Tyto mikrokalorimetry jsou chlazeny na téměř absolutní nulu komplexním chladicím řetězcem a jsou proto citlivé i na nepatrné změny teploty. Zvýšení teploty naměřené senzorem je převedeno na elektrický signál, který je odečítán přesnou elektronikou. Tato teplotní odchylka je úměrná energii absorbovaného rentgenového záření. Vysoce přesná měření těchto energií nám umožní zjistit, za jakých podmínek došlo k vyzáření rentgenového záření. Díky tomu budeme moci prozkoumávat shluky galaxií: určit teplotu, rychlost a chemické složení jejich plynu. Nebo můžeme zkoumat, jak je hmota pohlcována  do obrovských černých děr, skrytých v centrech nejmasivnějších galaxií.

Díky svým bezprecedentním schopnostem umožní X-IFU astrofyzikům získat průlomové informace o tvorbě a vývoji velkých struktur hmoty pozorovaných ve vesmíru. Dozví se také o zrození a životě černých děr i to, jak ovlivňují galaxie, ve kterých se nacházejí.

K dnešnímu dni sdružuje více než 200 inženýrů a výzkumníků z 50 laboratoří, které jsou rozptýleny v 11 členských státech ESA, Japonsku a Spojených státech. Členové konsorcia se zabývají buď vědeckou nebo technickou činností. Technici pracují na dvaceti různých podsystémech tvořících celkový přístroj X-IFU. Hlavním řešitelem X-IFU je Didier Barret, ředitel výzkumu ve Výzkumném ústavu astrofyziky a planetologie v Toulouse (IRAP-OMP, CNRS UT3-Paul Sabatier / CNES). Jan-Willem den Herder (SRON, Nizozemí) a Luigi Piro (INAF-IAPS, Itálie) jsou hlavními spoluřešiteli X-IFU. Řízení projektu je vedené francouzskou kosmickou agenturou CNES.

Athena je druhou misí třídy L (Large), kterou ESA vybrala v červnu 2014 jako součást svého vědeckého programu Cosmic Vision. Předpokládá se, že vesmírný teleskop Athena bude vypuštěn kolem roku 2031.

Česká republika plně vstoupila do konsorcia relativně nedávno, v lednu tohoto roku, kdy se k financování české účasti zavázalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím program PRODEX. České konsorcium tvoří dva ústavy Akademie věd: Astronomický ústav (ASU) a Ústav fyziky atmosféry (ÚFA). Vedoucími projektu jsou RNDr. Jiří Svoboda, PhD. (ASU) a Ing. Jan Souček, PhD. (ÚFA). Češi se podílejí na vědecké přípravě mise a budou vyvíjet a vyrábět důležitou součást elektroniky, která bude kontrolovat teplotu uvnitř přístroje a ovládat další mechanické a elektronické součásti přístroje.

Kontakt v ČR:

RNDr. Jiří Svoboda, PhD.
Astronomický ústav AV ČR
jiri.svoboda@asu.cas.cz
+420 777 214 434

X-IFU online: Official website & social networks: YoutubeFacebookTwitter.

 

Pro více informací o přístroji X-IFU se podívejte na 3-minutové video s českými titulky:

Funkční blokový diagram konsorcia X-IFU:

Češi budou vyvíjet a vyrábět tzv. Remote Terminal Unit (RTU), který je součástí elektroniky, zodpovědné za kontrolu a řízení teploty uvnitř přístroje a ovládání dalších elektronických a mechanických součástí přístroje.

 

Seznam všech institucí v projektu X-IFU:

 Tisková zpráva ke stažení zde.