Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2018: Excitovaný rotační stav mezihvězdného tělesa 1I/‘Oumuamua

Astronomický ústav AV ČR publikoval Výroční zprávu za rok 2018. Z výsledků publikovaných v roce 2018 do ní Rada ústavu vybrala tři významné reprezentativní výsledky, z nichž druhý vám nyní představujeme.

Analyzovali jsme fotometrická měření interstelárního tělesa ‘Oumuamua, která byla získána velkými teleskopy po jeho objevu ve dnech 25.-30.10.2017. Zjistili jsme, že se nachází v excitovaném rotačním stavu. Původ tohoto stavu není znám – může jít o původní excitaci při vzniku asteroidu v soustavě cizí hvězdy, nebo o výsledek procesu jeho vyvržení z mateřské soustavy. Data ukazují na rigidní strukturu tělesa a vymezují jeho protažený („doutníkovitý“) nebo výrazně zploštělý tvar.

Umělecká představa vzhledu interstelárního tělesa 1I/‘Oumuamua. Ve skutečnosti je možný buď protažený („doutníkovitý“) nebo zploštělý („placatý“) tvar.
Umělecká představa vzhledu interstelárního tělesa 1I/‘Oumuamua. Ve skutečnosti je možný buď protažený („doutníkovitý“) nebo zploštělý („placatý“) tvar.

 

Spolupracující subjekty: Astrophysics Research Centre, Queen’s University Belfast, UK

Kontaktní osoba: Dr. Petr Pravec

Publikace: Fraser, W. C., Pravec, Petr, Fitzsimmons, A., Lacerda, P., Bannister, M. T., Snodgrass, C., Smolic, I. The tumbling rotational state of 1I/'Oumuamua. Nature Astronomy. 2018, 2(5), 383-386. E-ISSN 2397-3366; doi:10.1038/s41550-018-0398-z

Více informací naleznete v našem seriálu "Na čem pracujeme".