Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2018: Ohřev sluneční fotosféry během bílé erupce

Astronomický ústav AV ČR publikoval Výroční zprávu za rok 2018. Z výsledků publikovaných v roce 2018 do ní Rada ústavu vybrala tři významné reprezentativní výsledky, z nichž třetí vám nyní představujeme. 

Unikátní pozorování polarizovaných spektrálních čar družicí Hinode ukázala, že během velké sluneční erupce došlo k ohřevu sluneční atmosféry až do fotosféry. Díky tomu byly optické čáry Fe I detekovány neobvykle jako emisní. Struktura atmosféry a její změny kvůli erupci byly podrobně analyzovány metodou spektrální inverze. Na základě získaných výsledků usuzujeme, že na rozdíl od formování čar Fe I, zjasnění v kontinuu pochází z jiných, vyšších vrstev ohřáté atmosféry.

Teplotní mapy spodní (1. řádek) a horní (2. řádek) fotosféry během (levý sloupec) a po (pravý sloupec) tzv. bílé erupci. Kontury označují oblast detailní analýzy.
Teplotní mapy spodní (1. řádek) a horní (2. řádek) fotosféry během (levý sloupec) a po (pravý sloupec) tzv. bílé erupci. Kontury označují oblast detailní analýzy.

Spolupracující subjekty: Astronomický ústav UK, Praha

Kontaktní osoba: Dr. Jan Jurčák

Publikace: J. Jurčák, J. Kašparová, M. Švanda, L. Kleint. Heating of the solar photosphere during a white-light flare. Astronomy & Astrophysics 2018, 620, A183; doi:10.1051/0004-6361/201833946

Více informací naleznete v našem seriálu "Na čem pracujeme".