Novinky

Vesmír a planety v něm dětskýma očima

Na vernisáži 21. ledna v knihovně hvězdárny v Ondřejově, za účasti ředitele Astronomického ústavu AV ČR a starosty Ondřejova děti z Mateřské školy v Ondřejově představily své obrázky vesmíru. Mateřská škola se zapojila do programu s vedoucím skupiny exoplanet Stelárního oddělení Petrem Kabáthem, který připravuje českou účast na misi Evropské kosmické agentury PLATO, která si klade za cíl najít "druhou Zemi". Na otázku, kdo by chtěl na hvězdárně jednou pracovat, se přihlásila polovina dětí. Se vzděláváním a propagací vědy lze začínat opravdu velmi brzy. Děkujeme MŠ Ondřejov za skvělou spolupráci.

Podpořeno ERASMUS+ projektem "Per Aspera Ad Astra Simul" číslo - 2017-1-CZ01-KA203-035562