Novinky

Rozhovor s doc. Lubošem Perkem u příležitosti jeho 98. narozenin

Chcete dohlédnout dál? Nasměrujte tam „Perka“…

Jana Žďárská z Kosmologické sekce České astronomické společnosti zpovídala doc. RNDr. Luboše Perka, DrSc., dr. h. c., u příležitosti jeho 98. narozenin. Rozhovor vyšel v Československém časopise pro fyziku č. 67 (2017).

Článek ke stažení v PDF zde.

Luboš Perek
Luboš Perek