Novinky

Nejlepší vědecké výsledky za rok 2019: Měření velikosti korony supermasivních černých děr

Vysokoenergetické fotony rentgenového záření vznikají v koroně aktivních galaxií. Koróna elektronů s teplotou více než miliardy stupňů rozptyluje nízko-energetické fotony vyzářené akrečním diskem. Tato koróna se nachází v blízkosti centrální černé díry, a tak je ovlivněna velmi mimořádně silným gravitačním polem. Vyvinuli jsme nejmodernější numerický kód, pomocí kterého je možné porovnat pozorovanou rentgenovou jasnost zdrojů s intenzitou jejich UV záření a tím stanovit velikost korony.

Spolupracující subjekty: jedná se o práci vzniklou primárně na ASU

Kontaktní osoba: Michal Dovčiak

Publikace (bibliografický údaj): Zhang, Wenda; Dovčiak, M.; Bursa, M. (2019): Constraining the Size of the Corona with Fully Relativistic Calculations of Spectra of Extended Coronae. I. The Monte Carlo Radiative Transfer Code. The Astrophysical Journal, Volume 875, article id. 148. https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab1261

Kombinovaná optická a rentgenová fotografie galaxie NGC 1448. Nejjasnější a nejenergetičtější záření přichází ze samotného centra galaxie, z tzv. aktivního galaktického jádra. Zatímco intenzivní optická emise je vyzářena akrečním diskem černé díry, rentgenové záření vzniká v koroně nad ním. (foto: Carnegie- -Irvine Galaxy Survey/ NASA/JPL-Caltech)
Kombinovaná optická a rentgenová fotografie galaxie NGC 1448. Nejjasnější a nejenergetičtější záření přichází ze samotného centra galaxie, z tzv. aktivního galaktického jádra. Zatímco intenzivní optická emise je vyzářena akrečním diskem černé díry, rentgenové záření vzniká v koroně nad ním. (foto: Carnegie- -Irvine Galaxy Survey/ NASA/JPL-Caltech)