Novinky

Zveřejňujeme pádovou oblast meteoritů v Jizerských horách

Před týdnem jsme zveřejnili informaci o mimořádném bolidu nad Jizerskými horami, zde. Nyní zveřejňujeme pádovou oblast meteoritů. Ta je po systematickém hledání pracovníky Astronomického ústavu AV ČR v minulém týdnu z části prohledána, ale meteorit(y) se nepodařilo najít. Jedná se o mimořádně obtížný terén, podrobný popis je dále. 

Aktualita – zveřejnění pádové oblasti (15. 11. 2020): Kde mohou meteority ležet?

Jak již bylo zmíněno v původní zprávě o bolidu, malá část počáteční hmotnosti meteoroidu mohla dopadnout na zemský povrch ve formě menšího počtu meteoritů v jižní části Jizerských hor. Jeden nebo několik větších meteoritů (do velikosti 10 cm) se může nacházet na okraji Desné mezi Černým kopcem a Sedmidomky, malé meteority (do několika cm) mohou být roztroušeny na větší ploše od vodopádů v údolí Černé Desné po obec Černá Říčka. Velmi pravděpodobně se jedná o kamenné meteority s černohnědou matnou kůrou, které jsou uvnitř šedé. Jsou nápadně těžší než pozemské horniny stejné velikosti. Schematické znázornění nejpravděpodobnější oblasti pro jednotlivé hmotnosti meteoritů je na přiložené mapce – viz obrázek 2. Pokud by někdo úlomek, o kterém se domnívá, že může být hledaným meteoritem, nalezl, tak bychom byli velmi rádi, kdyby nás o takovém nálezu informoval – viz kontakt níže. Jsme schopni zajistit odborné posouzení nálezu a zároveň ujišťujeme, že vzorky zaslané k posouzení vrátíme nálezci, pokud tak bude chtít. V každém případě je však nutné nález vždy dobře zdokumentovat, tj. nejlépe pořídit snímek nalezeného vzorku v původní pozici (nebo lépe několik snímků z různých pohledů třeba i jen mobilním telefonem), zaměřit místo nálezu (třeba pomocí GPS, nebo zakreslit do podrobnější mapy, atd.) a zaznamenat všechny důležité okolnosti nálezu, jako například datum a čas.

Kontakt: Astronomický ústav AV ČR, oddělení MPH, Fričova 298, 251 65 Ondřejov, tel. 323620153 nebo 323620160, případně jen v nejurgentnějších případech mobil 607729608. Zprávu také můžete zaslat elektronicky na emailovou adresu: mph@asu.cas.cz (preferovaný způsob komunikace). Předem děkujeme.

Důležité upozornění: Z důvodu velkého množství telefonátů a emailů vás moc prosíme, abyste nás kontaktovali pokud možno jen v nejurgentnějších případech. Rovněž volejte, prosím, jen v případě potenciálního nálezu, jinak pište email. Děkujeme moc za pochopení! 

Obrázek 2. Schematické znázornění nejpravděpodobnější oblasti pro různé hmotnosti meteoritů. Upozorňujeme, že uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a nalezená hmotnost/velikost meteoritu se může lišit podle jeho skutečné hustoty a tvaru. Kromě toho, v případě pozdních rozpadů se v oblasti větších kusů mohou nalézt i menší meteority. (grafika: Google/Astronomický ústav AV ČR).
Obrázek 2. Schematické znázornění nejpravděpodobnější oblasti pro různé hmotnosti meteoritů. Upozorňujeme, že uvedené hmotnosti jsou pouze orientační a nalezená hmotnost/velikost meteoritu se může lišit podle jeho skutečné hustoty a tvaru. Kromě toho, v případě pozdních rozpadů se v oblasti větších kusů mohou nalézt i menší meteority. (grafika: Google/Astronomický ústav AV ČR).

Bližší popis vyznačené pádové oblasti podle vyznačených hmotností:

1 - 2 g – přednostně má smysl hledat na přehledných plochách, jako louky s nízkou trávou, cesty a parkoviště. Louky a sjezdovka mají místy vysokou trávu. Systematicky hledáno na sjezdovce.

 5 - 10g - vzrostlý les s proměnným podrostem na vrchu kopce, zde bylo hledáno náhodnými průchody.

10 - 30g - prudký svah, les po těžbě, náletové dřeviny, skály, dole potok Černá Desná s vodopády - velmi obtížně průstupný terén. Zde bylo hledáno náhodnými průchody.

750g - severní okraj zástavby obce Desná, soukromé zahrady, louky, lesy, potok. Zde bylo hledáno systematicky i opakovanými náhodnými průchody.

Kontakty a další informace:

RNDr. Pavel Spurný, CSc. a RNDr. Jiří Borovička, CSc.
Oddělení meziplanetární hmoty
Astronomický ústav AV ČR
Fričova 298
251 65 Ondřejov
email: mph@asu.cas.cz

Tisková zpráva v DOC