Novinky

Prémie Jana Friče 2020 Petře Sukové za výzkum černých děr

Ve středu 20. ledna 2021 od 13:00 proběhne slavnostní předání Prémie Jana Friče za rok 2020. Laureátkou za rok 2020 je RNDr. Petra Suková, Ph.D. z Oddělení galaxií a planetárních systémů, která Prémii obdržela za soubor prací Chaos a nelineární režim v dynamice v okolí černých děr. 

Na rozdíl od minulých ročníků se s ohledem na současnou epidemickou situaci nesejdeme fyzicky, ale slavnostní předání a laureátská přednáška proběhnou distančně v rámci videokonference (odkaz níže).  

Prémii Jana Friče uděluje Astronomický ústav AV ČR od roku 2009 svým mladým pracovníkům za mimořádné výsledky, které přispívají k prestiži ústavu v mezinárodním srovnání.

Při  příležitosti  předání  Prémie  Petra Suková přednese přednášku „Chaos and nonlinear régime in the dynamics around black holes" (přednáška zde).

Přednáška  bude  proslovena  v  angličtině  a  je, včetně slavnostního aktu předání Prémie, přístupná i novinářům, registrace předem není nutná. Srdečně zvou RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. - předseda Rady Astronomického ústavu AV ČR a prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. - ředitel Astronomického ústavu AV ČR. 

Prémie Jana Friče je pojmenována po mladším z bratrů Fričových, který se společného snu vybudování hvězdárny v Ondřejově nedožil. Prémie se každoročně uděluje k  datu blízkému nenadálému úmrtí Jana Friče, tedy k 21. lednu. Astronomický ústav AV ČR tak zároveň uctívá jeho památku.

Jan Frič (13. února 1863, Paříž – 21. ledna 1897, Praha) byl nejenom fyzik a chemik, ale také podnikatel. S bratrem Josefem Fričem založili továrnu na výrobu opticko-mechanických přístrojů Josef a Jan Frič. Společně se věnovali také astronomii, především astronomické fotografii. Hvězdárnu v Ondřejově už ale v roce 1898 založil pouze Josef Frič, protože jeho mladší bratr v roce 1897 zemřel ve svých 34 letech na pooperační komplikace.

Abstrakt laureátské přednášky Chaos a nelineární režim v dynamice v okolí černých děr, která bude přednesena pod tímto odkazem:

Mezi zajímavé zdroje rentgenového záření na obloze bezesporu patří takzvané mikrokvasary nebo též rentgenové dvojhvězdy, které jsou tvořeny černou dírou nebo neutronovou hvězdou doprovázenou další hvězdou. Jejich záření v rentgenovém oboru je extrémně proměnné a nacházíme je ve velmi odlišných časových stavech. Mechanismus stojící za tak podstatnými
změnami jejich chování není dosud znám. Pokud je kolísání zachyceného záření výsledkem chování globálního deterministického systému popsaného malým počtem nelineárních rovnic, můžeme odhalit stopy nelineárního chování pomocí analýzy jejich světelných křivek. V první části přednášky představím novou metodu pro zjišťování nelineárního chování objektů založenou na porovnání výsledků rekurenční analýzy naměřených světelných
křivek a souboru uměle konstruovaných testovacích časových řad. V druhé části přednášky se budu zabývat proměnlivostí záření superhmotných černých děr v jádrech galaxií. V jejich blízkém okolí nalezneme nejen akreující plyn a prach, ale také mnoho objektů hvězdných
velikostí, jako jsou hvězdy samotné v různém stupni svého vývoje nebo kompaktní objekty patřící do hustých hvězdokup nacházejících se v centrech galaxií. Tyto objekty interagují s akreujícím médiem, které je ovlivněno jejich průchody. V přednášce představím nejnovější GRMHD simulace opakujících se průchodů hvězdy skrz horký akreční tok v neaktivních galaxiích. Proberu změny struktury akreujícího plynu, vliv přítomnosti hvězdy na akreční tok na černou díru a také výskyt rychlých odlétajících mračen plynu, která jsou vymrštěna procházející hvězdou z akrečního toru do vysoce magnetizovaných, ale velmi řídkých polárních oblastí.

Kontakty a další informace:

RNDr. Petra Suková, Ph.D. – petra.sukova@asu.cas.cz, 226 258 422
Pavel Suchan - tiskový tajemník, Astronomický ústav AV ČR, pavel.suchan@asu.cas.cz, telefon 737 322 15

Odkazy 

O laureátce – https://astro.cas.cz/people/petra-sukova

V roce 2017 Petra Suková obdržela Cenu Josefa Hlávky a v roce 2019 Cenu Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - článek zde.

„Vědátor“ s Petrou Sukovou – ke shlédnutí zde    

O Janu Fričovi - Wikipedie

Laureátská přednáška bude pronesena na tomto odkazu.

Tisková zpráva v DOC