Novinky

Lovec exoplanet PLATOSpec – přípravy vstupují do další fáze

Před pár dny byly naloženy díly, které poputují přes oceán do České republiky, aby se vrátily zpět do Chile v technických standardech roku 2021. Je to další nutný krok k budoucímu hledání exoplanet z observatoře La Silla.

PLATOSpec bude nový spektrograf, namontovaný na dalekohledu E152 na observatoři ESO La Silla v Chile. Projekt je vedený týmem výzkumu exoplanet Astronomického ústavu AV ČR. Na vývoji spektrografu se také podílejí naši partneři z německé observatoře v Tautenburgu a z chilské univerzity v Santiago de Chile.

Dalekohled E152 (označení udává, že se jedná o dalekohled Evropské jižní observatoře o průměru 152 cm), kde bude spektrograf PLATOSpec nainstalován, byl uveden do provozu v roce 1964, tedy jen o pár let dříve, než Perkův dalekohled v Ondřejově. Byl vyroben francouzskou firmou a tehdy patřil do „vlajkové lodi“ Evropské jižní observatoře na hoře La Silla. Prvním krokem k instalaci nejmodernějšího spektrografu je modernizace samotného dalekohledu. Ten bude robotizován, aby bylo možné pozorovat na dálku z Evropy každou ze zhruba 320 jasných nocí v Chile.

I v době Covidové se projekt PLATOSpec právě rozjíždí na plné obrátky. 20. ledna 2021 byly odeslány klíčové mechanické komponenty původního dalekohledu E152 z Chile do České republiky. Zde je firma ProjectSoft HK a. s., která připravuje modernizaci, upraví na standardy roku 2021 či vyrobí zcela nové. Omezené možnosti setkávání a cestování sice ztěžují situaci, ale projektový tým PLATOSpecu se maximálně snaží dodržet harmonogram projektu.

“Věřím, že první světlo modernizovaného dalekohledu E152 se nám podaří spatřit už koncem roku 2021, případně pokud by situaci komplikoval stále COVID19, tak začátkem roku 2022,” říká Dr. Petr Kabáth, hlavní řešitel projektu z Astronomického ústavu AV ČR. PLATOSpec bude unikátní projekt, který bude hledat exoplanety z jižní polokoule. A nejen to, přispěje také k výzkumu ostatních oblastí astronomie, kterými jsou výzkum proměnných hvězd, tvorby hvězd a případně galaxií. Česká astronomie tak bude mít k dispozici modernizovaného sourozence Perkova dalekohledu na jižní polokouli.