Novinky

S úctou vše nejlepší k narozeninám

Dnes by se zakladatel ondřejovské hvězdárny Dr. Josef Jan Frič dožil 160 let. Jeho genius loci je na hvězdárně dodnes. Atmosféra současné vědy propojená s tehdejším nadšením a pracovitostí, vybudováním hvězdárny a úžasným činem - v roce 1928 odevzdání tohoto skvělého díla Československému státu. Vzhlížíme k Vám, pane Friči, s velkou úctou. A jako dárek dnešním dnem spouštíme Instagram Astronomického ústavu AV ČR. První obrázek tak bude patřit Vám.

Na Josefa Jana Friče zavzpomínal v roce 2002 také profesor Jan Sokol, jehož dědečkem byl první ředitel ondřejovské hvězdárny profesor František Nušl.   Svět byl tehdy malý...

"Ještě za svého působení v Hradci Králové se Nušl prostřednictvím svého kolegy ze studií Bohuslava Maška seznámil s o něco starším Josefem Fričem (1861-1945). Tak vzniklo hluboké pracovní i lidské přátelství na celý život. Také "strýčka" Friče jsem už zažil jen jako vážného, štíhlého starce s výrazným a trochu přísným obličejem, v černém širáku a černé pelerině jeho mladých let, s bílými dlouhými vlasy, jež do naší doby vůbec nepatřily. Frič byl energický a velkorysý člověk, pro něhož "národ" skutečně něco znamenal. Syn slavného revolucionáře a politického radikála vyrostl v pařížském exilu a domů si přinesl neobyčejný rozhled i podnikatelskou odvahu v nejlepším slova smyslu. Zařídil si s bratrem na Vinohradech malou továrnu na měřicí přístroje, vyráběl sacharometry pro cukrovary, barometry a časem i geodetické přístroje. Protože to dělal dobře a dovedl si vybrat vynikající spolupracovníky, podnik se také dařil, takže se Frič mohl věnovat i své zálibě - astronomii. V roce 1897 mladší bratr Jan zemřel a Frič se rozhodl, že na jeho památku vybuduje českou vědeckou hvězdárnu. Brzy vybrali poměrně odlehlé a vysoko položené místo s čistým vzduchem a začali ve třech pozorovat, měřit, fotografovat. V prkenné boudě a s jednoduchými prostředky, ale s vysokými nároky."