Novinky

Rozhovor s Petrou Sukovou z Oddělení galaxií a planetárních soustav

V Československém časopise pro fyziku 2/2021 vyšel rozhovor s Dr. Petrou Sukovou, která v lednu tohoto roku byla oceněna Prémií Jana Friče za rok 2020.   
RNDr.  Petra Suková, Ph.D., (*1985) vystudovala doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika, a  absolvovala také půlroční stáž na  Texas A&M University v College Station, USA. Po obhájení doktorátu v roce 2013 působila tři roky jako postdoktorandka v Centru teoretické fyziky Polské akademie věd ve Varšavě. Po návratu do Prahy v roce 2016 získala místo v Astronomickém ústavu Akademie věd ČR, kde nyní po dvouleté rodičovské dovolené působí na pozici vědecké pracovnice.   
Více v rozhovoru ZDE