Novinky

Noc vědců 2021 na hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR

Spousta telefonátů předem nás upozornila, že zájem veřejnosti bude velký. A stalo se. Na hvězdárnu Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově přišlo od 15 do 24 hodin na 550 návštěvníků. Lákadlem byl samozřejmě největší teleskop v zemi - Perkův dvoumetrový dalekohled. Otevřela se ale i pracoviště Slunečního oddělení a Oddělení meziplanetární hmoty a poprvé jsme představili nový dalekohled na pozorování čerenkovova záření. Program pro děti v podobě hry, kreslení, skládání puzzle, ale především efektů s kapalným dusíkem a stavba vlastních spektroskopů, to byla doslova radost a zájem byl obrovský. Poprvé jsme také spojili možnost prohlídky hvězdárny a Geodetické observatoře Výzkumného ústavu geografického, kartografického a topografického. Ze všeho máme velmi dobrý pocit a doufáme, že na tom byli stejně i návštěvníci, kteří k nám zavítali. A perlička na závěr: jeden návštěvník přijel dokonce autobusem. Ovšem jako řidič, když mu skončila směna a chtěl rychle stihnout aspoň část programu Noci vědců na hvězdárně.