Novinky

Cena Akademie věd za Solar Orbiter

V pondělí 15. listopadu 2021 na slavnostním ceremoniálu ve vile Lanna v Praze udělí předsedkyně Akademie věd profesorka Eva Zažímalová Cenu AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR. Akademie věd ocenila tři výzkumy. Jedním z nich je podíl na přípravě sondy Solar Orbiter. 

Na přípravě sondy se podílelo 17 vědců. Týmy z Astronomického ústavu, z Ústavu fyziky atmosféry a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR se výrazně zapojily do špičkové mezinárodní kosmické mise ke Slunci. Sonda Solar Orbiter nese deset přístrojů, z nichž na třech (Metis, RPW a STIX) se podílely týmy AV ČR. Ty se dále podílejí i na vyhodnocování dat. Výzkum Slunce tak výrazně pokročí. Solar Orbiter poprvé umožní pozorovat sluneční póly a měření také přispějí k lepšímu pochopení tzv. kosmického počasí a tedy vlivu sluneční činnosti na Zemi. 

Sonda Solar Orbiter ke konci listopadu ještě prolétne kolem Země, aby se ke Slunci rekordně přiblížila v březnu 2022. Pokud vás zajímá cesta Solar Orbiteru, pak doporučujeme tuto stránku, kde se dozvíte, kde sonda právě je a také kde byla a kde bude v průběhu jejího letu.