Novinky

Workshop ALMA v Praze

Minulý týden uspořádal Český uzel ALMA (tj. velká výzkumná infrastruktura EU-ARC.CZ) v Astronomickém ústavu v Praze mezinárodní workshop zaměřený na milimetrový interferometr ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) a na zpracování vědeckých dat z této moderní observatoře. Workshopu se zúčastnila dvacítka zájemců z řad domácích i zahraničních vysokoškolských studentů i post-doktorandů či vědeckých pracovníků Astronomického ústavu. Na programu byly teoretické přednášky o radiové interferometrii a kalibračních technikách i praktické ukázky práce s archivem vědeckých dat observatoře ALMA a se zobrazováním těchto dat pomocí speciálního softwarového balíku CASA. Účastníci workshopu pracovali s daty z pozorování tzv. galaktické medúzy, která byla prvním českým pozorováním pomocí ALMA (psali jsme zde) a jednak s daty z pozorování Slunce. Pozorování Slunce a zpracování slunečních dat je jednou ze specializací Českého uzlu, žádný další uzel evropské sítě ALMA se sluneční astrofyzice nevěnuje. 

Workshop ALMA se uskutečnil při příležitosti blížícího se pozorovacího Cyklu 9 (termín pro podávání pozorovacích návrhů bude 21. dubna) a také v návaznosti na loňské výročí observatoře, která oslavila již deset let vědeckých pozorování. Zájem světové komunity o pozorování tímto přístrojem neopadá, v každém ročním cyklu přihlásí zájemci do soutěže o pozorovací čas téměř 2000 projektů. Jen zlomek z nich je nakonec úspěšně přijat k pozorování. I z tohoto důvodu je významným zdrojem vědeckých dat archiv observatoře ALMA. Všechna úspěšná pozorování se po ochranném období jednoho roku stávají veřejně přístupnými a vědci je mohou volně využít ke svému výzkumu. Podíl archivních dat na výsledcích ve vědeckých publikacích každoročně stoupá. 

Český uzel ALMA (přesněji český uzel sítě Evropského regionálního centra ALMA, EU ARC) je velká výzkumná infrastruktura EU-ARC.CZ provozovaná Astronomickým ústavem AV ČR za podpory MŠMT. Mezi hlavní poslání uzlu patří poskytování uživatelské podpory zájemcům o pozorování přístrojem ALMA, a to ve všech fázích přípravy a průběhu pozorovacích projektů. Uzel se také věnuje rozvoji samotné observatoře, zejména vývoji nových postupů v oblasti slunečních pozorování, a také vzdělávacím a popularizačním činnostem. Sídlí na observatoři v Ondřejově a ke své práci využívá mj. výpočetní cluster modernizovaný z programu OP VVV.

Stránky uzlu ALMA: www.asu.cas.cz/alma

Účastníci workshopu ALMA v Praze.
Účastníci workshopu ALMA v Praze.
Ukázka dat pro praktické zpracování na workshopu. Vlevo: Galaktická medúza ESO137-001 v kupě galaxií v souhvězdí Pravítko. Vpravo: Sluneční protuberance v hledáčku dalekohledu ALMA.
Ukázka dat pro praktické zpracování na workshopu. Vlevo: Sluneční protuberance v hledáčku dalekohledu ALMA. Vpravo: Galaktická medúza ESO137-001 v kupě galaxií v souhvězdí Pravítko.