Novinky

Dalekohled E152 v chilské poušti Atacama přechází do českého užívání

PLATOSpec - takové je označení nového spektrografu, který bude instalován na dalekohledu E152 na observatoři La Silla v Chile. Spektrograf bude zejména hledat nové exoplanety v součinnosti s vesmírnými misemi Evropské kosmické agentury TESS a PLATO, ale také se zasadí o nové objevy na poli hvězdné astronomie. PLATOSpec bude plně funkční ve druhé polovině roku 2023. Nyní probíhá zprovozňování dalekohledu E152, který se téměř dvacet roků nepoužíval a přitom má vhodné parametry. Práce probíhají také na předchůdci spektrografu PLATOSpec, který je na dalekohledu.

Astronomický ústav AV ČR je vedoucím pracovištěm, které se podílí na zprovoznění dalekohledu. Nyní se uzavírá první fáze projektu, tedy úspěšná modernizace dalekohledu E152, kterou 8. dubna 2022 dokončila česká firma ProjectSoft HK, a.s. přímo na observatoři La Silla. Dalekohled E152 je jeden z prvních dalekohledů, které byly na observatoři La Silla instalovány v druhé polovině 60. let 20. stoleti. E152 se podílel na katalogizaci několika desítek tisíc hvězd naší galaxie a spoustě dalších objevů až do svého odstavení z provozu v roce 2003. 

Autor Zdeněk Bardon, fotografický ambassador Evropské jižní observatoře.
Autor Zdeněk Bardon, fotografický ambassador Evropské jižní observatoře.

V roce 2019 bylo rozhodnuto, že tento dalekohled lze úspěšně rekonstruovat a firma ProjectSoft HK, a.s. po odeznění pandemie covidu mohla konečně začátkem roku 2022 začít práce přímo na místě v chilské poušti Atacama, kde se hvězdárna La Silla Evropské jižní observatoře nachází. Těmto pracem předcházel v sídle firmy v Hradci Králové rok příprav řídících systémů a programování nových postupů pro řízení dalekohledu. Mezitím na Astronomickém ústavu AV ČR probíhala příprava nového spektrografu a koordinace celého projektu s Evropskou jižní observatoří (ESO).

První historické elektrické kabely byly odstraněny 10. února 2022 a dalekohled se znovu rozhýbal s už novým řídícím systémem 24. března. Testovací fáze proběhla na přelomu března a dubna a nyní je dalekohled plně automatizován a vybaven novými systémy, které umožňují ovládání dalekohledu na dálku. Na ondřejovské hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR je už připraveno řídící pracoviště pro pozorování tímto dalekohledem. 3. dubna byl dalekohled E152 úspěšně předán k užívání Astronomickému ústavu AV ČR a nyní proběhne testovací fáze a instalace spektrografu PLATOSpec.PLATOSpec je příkladem úspěšné spolupráce mezi českou vědou a českým průmyslem. Ostatně, symbolicky to ukazuje nově vlající česká vlajka nad čtyřpatrovou budovou kopule nově zprovozněného dalekohledu ve vynikajících pozorovacích podmínkách uprostřed pouště Atacama. 

Autor Zdeněk Bardon, fotografický ambassador Evropské jižní observatoře.
Autor Zdeněk Bardon, fotografický ambassador Evropské jižní observatoře.

Kontakty:

Dr. Petr Kabáth, vedoucí skupiny exoplanet, Stelární oddělení, Astronomický ústav AV ČR

Ing. Tomáš Turek (ProjectSoft HK)