Novinky

Výzkum hvězdného větru přispěl k lepšímu pochopení hmotných hvězd

Grantová agentura České republiky (GA ČR) oznámila závěrečné hodnocení projektu č. 18-05665S s názvem Ztráta hmoty v pozdních fázích vývoje hmotných hvězd. Projekt ohodnotila stupněm ‚vynikající‘.

Předsednictvo GA ČR svým rozhodnutím potvrdilo hodnocení projektu navržené expertními a poradními orgány, jež ocenily dosažení mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu.

V rámci projektu spojili své síly astrofyzikové z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity (vedoucí řešitel Jiří Krtička) s kolegy z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky (vedoucí řešitel Jiří Kubát) a zkoumali, jak rychle hmotné hvězdy ztrácejí hmotu. Zaměřili se na hmotné hvězdy v pozdních vývojových stádiích, u nichž je ztráta hmoty probádána nejméně. Tyto hvězdy o hmotnosti více než desetinásobku Slunce patří k nejzářivějším objektům vůbec. Oproti hvězdám slunečního typu je však jejich život mnohem kratší – v průběhu za pouhých několik miliónů let spálí dostupné jaderné palivo ve svém nitru a zanikají kataklyzmatickým výbuchem supernovy. Supernovy bývají natolik jasné, že jsou patrné z téměř celého viditelného vesmíru, a zanechají za sebou kompaktní zbytek: buď neutronovou hvězdu, nebo černou díru. Jak se tyto hvězdy vyvíjejí a co ovlivňuje formu kompaktního zbytku? A jak hmotná černá díra vzniká? Nevíme. Tedy ne přesně. Jednou z největších neznámých je totiž množství hmoty, které hmotné hvězdy ztratí během svého života.

Více v tiskové zprávě Grantové agentury ČR.

Kontakty a další informace:

doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc., skupina Fyzika horkých hvězd, Stelární oddělení, Astronomický ústav AV ČR