Novinky

Ve sborníku Americké geologické služby vyšla kapitola "Aspekty gravitačního pole pro identifikaci kosmických dopadových struktur na Zemi"

Ve sborníku Americké geologické služby (GSA) vyšla kapitola prof. Jaroslava Klokočníka, doc. Aleše Bezděka a prof. Jana Kosteleckého "Aspekty gravitačního pole pro identifikaci kosmických dopadových struktur na Zemi".

Je to review z jejich předchozích prací věnovaných tématu něčím zvláštních impaktních struktur na Zemi. Autoři ve svém shrnutí popisují svou novou metodu takto: "Studovali jsme následující prokázané i hypotetické impaktní krátery a některé relevantní výsledky jsou v této kapitole shrnuty":  (1) hypotetická dopadová struktura v Saginaw Bay u Velkých Jezer; (2) domnělá dopadová pánev s maskonem pod ledem Antarktidy ve Wilkesově zemi; (3) dva nedávno objevené subglaciální impaktní krátery v Grónsku; (4) možný obrovský impaktní kráter Kotuykanskaya v odlehlé oblasti Sibiře poblíž známého kráteru Popigai a (5) hypotetický impaktní objekt Burckle na dně Indického oceánu. Byly testovány pomocí gravitačních dat odvozených z nedávného modelu gravitačního pole EIGEN 6C4 (s rozlišením ~9 km na zemském povrchu). Naše metoda je nová. Představujeme gravitační aspekty (deskriptory) pro rozšíření tradičně používaných gravitačních anomálií. Použili jsme sedm gravitačních aspektů, které jsou různými způsoby citlivé na kontrasty podzemní hustoty. Popisují podzemní struktury (nejen krátery) pečlivěji a podrobněji, než by to dokázaly samotné gravitační anomálie. U objektů zařazených do studie je znám též názor geologů a geofyziků, čili téměř vždy to, že se nemohou dohodnout, jak vznikly. U všech zkoumaných struktur naše výsledky podporují jejich impaktní původ." 

Více v práci :

Klokočnik, J., Bezděk, A., Kostelecky, J., 2022, Gravity field aspects for identification of cosmic impact structures on Earth,  ve sborníku editorů  Foulgerová, G.R., Hamilton, L.C., Jurdy, D.M., Stein, C.A., Howard, K.A. a Stein, S. "In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science". Geolog. Soc. Ame., str. 251–260, https://doi.org/10.1130/2021.2553(21).

Článek je možné doptat u autorů (protože je placený, běžně se k němu čtenář nedostane).