Novinky

Astronomický ústav AV ČR má nového ředitele

Dosavadního ředitele prof. RNDr. Vladimíra Karase, DrSc. vystřídal 1. května 2022 dosavadní vedoucí pražského pracoviště ústavu Mgr. Michal Bursa, Ph.D.

Profesor Vladimír Karas byl ředitelem Astronomického ústavu AV ČR od 1.5. 2012 do 30.4.2022. Za jeho působení se Astronomický ústav AV ČR řadil mezi nejlépe hodnocené ústavy Akademie věd.

Dr. Michal Bursa je jmenován na dobu pěti roků. Svou kariéru hvězdáře započal příznačně na pražském Keplerově gymnáziu, pojmenovaném po slavném astronomovi a matematikovi rudolfinské Prahy, a také jako studentský průvodce na blízké petřínské hvězdárně. Po gymnáziu Michal Bursa vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Na Astronomickém ústavu AV ČR působí od r. 2006. Dosud byl vedoucím pražského pracoviště a členem skupiny relativistické astrofyziky, což je obor zaměřující se na projevy silných gravitačních polí, které nacházíme jen v hlubinách vesmíru.

Relativistická astrofyzika zkoumá takové exotické objekty, jako jsou enormně husté neutronové hvězdy (vědci zjistili, že jedna čajová lžička neutronové látky má nepředstavitelnou hmotnost jedné miliardy tun), černé díry, z nichž nedokáže kvůli obrovské přitažlivosti uniknout ani světlo nebo kvasary – jádra nejvzdálenějších galaxií. Michal Bursa se věnuje astronomickým metodám, které pomocí nejmodernějších přístrojů přinášejí informaci o vlivu silné gravitace na záření horkého plynu v bezprostřední blízkosti černých děr a neutronových hvězd. Observační poznatky o záření těchto kosmických objektů lze pak využít ke stanovení jejich celkové hmotnosti, rychlosti rotace a dalších vlastností.

Touto cestou získané výsledky umožňují ověřovat předpovědi Einsteinovy obecné relativity v oblasti silné gravitace, kde ani v současné době není teorie dostatečně otestována. Zároveň tento výzkum pomáhá nacházet odpovědi na fundamentální otázky, které zajímají nejenom soudobou astronomii, ale i širší fyziku zkoumající chování hmoty v extrémních podmínkách.

Mgr. Michal Bursa, Ph.D. Foto: Pavlína Jáchimová (Akademie věd)
Mgr. Michal Bursa, Ph.D. Foto: Pavlína Jáchimová (Akademie věd)