Akce pro veřejnost

Noc vědců 30. září 2022

Na pátek 30. září jsme pro vás v rámci Evropské noci vědců připravili společný program v Ondřejově na hvězdárně Astronomického ústavu AV ČR a na Geodetické observatoři Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického. Vstup zdarma. Registrace není třeba, pracovišť je více a kapacita je velká. 

Program na observatoři v Ondřejově + program na Geodetické observatoři Pecný:

Astronomický ústav AV ČR v rámci Evropské noci vědců připravil mimořádnou nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a především prohlídku specializovaných pracovišť s výkladem vědců a pozorovatelů.


Program na observatoři v Ondřejově v pátek 30. září 2022 od 15:00 do 24:00

15:00 - 19:00 (poslední prohlídky v 18:30):

 

19:30 – 24:00 (začátky posledních prohlídek ve 23:00):

       - Perkův dalekohled, průměr 2 m, největší dalekohled v ČR (Stelární oddělení)

       - dalekohled D 50 skupiny astrofyziky vysokých energií (Stelární oddělení)  

       - Mayerův dalekohled skupiny astrofyziky asteroidů, průměr 0,65 m (Oddělení meziplanetární hmoty)

 

15:00 - 24:00:

Program na Geodetické observatoři Pecný v pátek 30. září 2022 od 15:00 do 24:00

Využijte mimořádné příležitosti spojit prohlídku astronomické observatoře Astronomického ústavu AV ČR s prohlídkou a poučením na Geodetické observatoři Pecný Výzkumného ústavu geodetického, topografického a  kartografického.

15 až 19 hodin (poslední prohlídka v 18:30):

         - geodetické základy: trigonometrický bod Pecný 10 (2207) a základní nivelační bod
         - ukázka geodetického bodu s určenou polohou a výškou
         - vyhlídka do kraje
         - prohlídka slunečního dalekohledu (Astronomický ústav AV ČR, Sluneční oddělení)

        - metoda určení polohy GNSS – měření tranzitního času
        - test určení navigační polohy na známém bodě aneb zkontrolujte si vaší GPSku

19 až 24 hodin (poslední prohlídky ve 23 hodin):

        -  měření tíhového zrychlení ve VÚGTK - výzkum, vývoj, aplikace a současné trendy
        -  prohlídka gravimetrické laboratoře

        -  virtuální sbírka starých mapa a glóbů - kartografické deformace způsobené nepřesností měření času

Pro dotazy k průběhu a organizaci Evropské noci vědců na observatoři v Ondřejově použijte prosím tento kontakt:

Pavel Suchan
Tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR
Email: suchan@astro.cz
Tel: 226 258 411, 737 322 815

Program ke stažení v DOC