Novinky

V Praze skončila mezinárodní konference o výzkumu Slunce

Hinode-15 / IRIS-12 – konference o výzkumu sluneční atmosféry – v minulém týdnu proběhla v Praze. Na organizaci se kromě Astronomického ústavu AV ČR podílely také Jihočeská univerzita, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Wroclavská univerzita, Strategie AV21 – Vesmír pro lidstvo, Planetum a také ESA, NASA a JAXA.

Naše Sluneční oddělení hraje ve výzkumu Slunce významnou roli. Např. Dr. Miroslav Bárta přednášel o analýze napozorovaných dat observatoří ESO – ALMA, jejíž jeden uzel je právě na ondřejovské hvězdárně. Ve světě klasifikace slunečních skvrn je také známo Jurčákovo kritérium – Dr. Jan Jurčák je současným vedoucím Slunečního oddělení Astronomického ústavu AV ČR. Abstrakty přednášek najdete zde.

Foto: archív Astronomického ústavu AV ČR.
Foto: archív Astronomického ústavu AV ČR.