Novinky

Česká republika již 15 let členským státem Evropské jižní observatoře

Výzkum vesmíru se dnes neodehrává na jedné hvězdárně a na jednom výzkumném pracovišti, ale v drtivé většině případů je mezinárodní. Jedním z vrcholů spolupráce v astronomii je Evropská jižní observatoř. Tato nadnárodní instituce si v loňském roce připomněla 60 let existence a Česká republika zároveň 15 roků od vstupu do ESO (European Southern Observatory).

K této příležitosti 21. února ve Frýdlantském salonku Senátu Parlamentu České republiky proběhla konference za účasti generálního ředitele ESO profesora Xaviera Barconse, organizovaná 1. místopředsedou Senátu profesorem Jiří Drahošem a místopředsedou Výboru pro evropské záležitosti Senátu Dr. Jiřím Duškem. 

Z ESO dále přijeli Dr. Suzanna Ramsay, Ing. Petr Janout a Dr. Linda Tacconi. 

Evropská jižní observatoř za přispění České republiky staví největší dalekohled světa o průměru zrcadlového objektivu 39 metrů.
Evropská jižní observatoř za přispění České republiky staví největší dalekohled světa o průměru zrcadlového objektivu 39 metrů.

První místopředseda Senátu Parlamentu České republiky prof. Jiří Drahoš říká "Evropská jižní observatoř je špičková mezinárodní výzkumná organizace, která umožňuje českým vědcům již 15 let využívat tu nejmodernější astronomickou techniku a podílet se na nejvýznamnějších světových projektech. Za tu dobu přinesla jejich práce množství skvělých výsledků. ESO navíc nabízí řadu možností i v jiných vědeckých oborech a dává také příležitost mladým vědcům a studentům."

Spolupořadatel konference, senátor a ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek doplňuje Díky Evropské jižní observatoři se mohou čeští vědci a technici účastnit jednoho z největších vědeckých projektů na světě, který doslova přepisuje náš pohled na vesmír. Je úžasné, že u toho mohou být a že se jejich zkušenosti ve svém důsledku dotýkají životů běžných pozemšťanů. Mám na mysli nejmodernější, zde vyvíjené a používané technologie, které se nakonec stávají součástí každodennosti.“

Česká republika se připojila k ESO 30. dubna 2007 jako první členská země ze střední a východní Evropy. Čeští vědci a inženýři během let významně přispěli k činnosti organizace, teleskopů i národních dalekohledů na observatořích ESO

Excelentní výsledky českých vědců

1. Tým pod vedením českých a francouzských astronomů použil dalekohled VLT k zobrazení 42 největších objektů hlavního pásu planetek. Jde o nejdetailnější pozorování takto početné skupiny, které pomohlo vysledovat jejich původ ve Sluneční soustavě. 

https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/eso2114/

https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/eso2113/

2. Čeští astronomové se významně podíleli na vývoji režimu pozorování Slunce pomocí  interferometru ALMA. Vedli přitom celou evropskou účast na tomto projektu. Úspěch v roce 2017 demonstrovali impozantním zobrazením sluneční skvrny. Od září 2022 jsou zodpovědní za další mezinárodní projekt, který má umožnit slunečním fyzikům profitovat z velkého prostorového rozlišení, kterým observatoř ALMA disponuje.

https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/eso1703/

3.  Mezinárodní skupina vědců pod českým vedením se zabývá molekulárním plynem galaxií v kupách. Skupina byla vůbec první, kdo tuto fázi plynu v ohonu jedné z galaxií detekoval, a nastartovala tím intenzivní výzkum této oblasti evoluce galaxií. K detailnímu studiu těchto objektů využívá skupina dalekohled VLT a interferometr ALMA v rámci prestižního Velkého programu.

https://www.eso.org/public/czechrepublic/images/potw1939a/

4. Byli jsme součástí týmu, který v roce 2022 pomocí dalekohledu VLT odhalil, že se v “nejbližším systému s černou dírou” HR 6819 žádná černá díra nenachází. https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/eso2204/

5. Podíl máme i na pozorování první supernovy, která byla doprovázena mimořádně dlouhým zábleskem záření gama v roce 2015. https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/eso1527/

6. Tým vědců s českým přispěním pozoroval průlet prachového oblaku kolem supermasivní černé díry ve středu naší galaxie. Objekt průlet přežil, což by mohlo znamenat, že jde o mladou hvězdu. 

https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/eso1512/

Zapojení českých společností a laboratoří

Stáže pro studenty

Od roku 2006 získalo 11 mladých vědců pozici studentship nebo fellowship. Dalších 10 stipendistů využilo od roku 2019 společný program MŠMT a ESO, v rámci něhož mohou studenti z českých univerzit, mladí vědci a inženýři absolvovat stáž na pracovištích v ESO. 

Popularizace

Své zástupce má Česká republika také v ESO Science Outreach Network určené zejména k překladu výstupů ESO do národních jazyků a popularizaci ESO v členských zemích, sloužící zároveň jako kontakt pro lokální média. Pod její záštitou proběhlo v roce 2022 v Česku několik popularizačních akcí představujících činnost ESO široké veřejnosti u příležitosti jejího 60. výročí.

 

Více informací o Evropské jižní observatoři  

web – https://www.eso.org/public/

česká verze webu - https://www.eso.org/public/czechrepublic/?lang

obrazový materiál - https://www.eso.org/public/images/

videomateriál - https://www.eso.org/public/videos/

tiskové zprávy o výzkumu ESO - https://www.eso.org/public/czechrepublic/news/?lang

Kontakty a další informace:

Dr. Soňa Ehlerová (Astronomický ústav AV ČR), zástupce ČR v Radě ESO – sona.ehlerova@asu.cas.cz

Prof. Jan Palouš (Astronomický ústav AV ČR), předseda Českého národního komitétu astronomického – jan.palous@asu.cas.cz

Ing. Anežka Kabátová (Astronomický ústav AV ČR), české zastoupení v ESO Science Outreach Network – popularizace – anezka.kabatova@asu.cas.cz

Tisková zpráva ke stažení v DOC