Novinky

Významné výsledky Astronomického ústavu AV ČR za rok 2022 - díl druhý

Do Výroční zprávy každoročně zařazujeme významné výsledky ústavu, které vybírá Rada ústavu. Dnes přinášíme druhý. 

Rekonexe v nohou filamentu jako zdroj výrazných dolů mířících toků hmoty nad arkádou erupčních smyček – Jaroslav Dudík.

Podrobná analýza pozorování provedená týmem Slunečního oddělení prokázala existenci rekonexe mezi systémy opačně orientovaných magnetických siločar v nohou filamentu jako dlouhodobého procesu nepřítomného v tradičním 2D schématu slunečních erupcí. Tato rekonexe nejen že podstatně mění geometrii erupčního tokového lana, což má důsledky pro jeho další vývoj v meziplanetárním prostoru, ale také vede k výrazným tokům hmoty směrem dolů, k arkádě erupčních smyček, což je dosud jen chabě pochopený jev.

Spolupracující subjekty:

Observatoire de Paris (F), Rosseland Centre for Solar Physics – UiO Oslo (N), Lockheed Martin Solar & Astrophysics Laboratory (USA), Fakulta strojní VUT Brno

Publikace:

Dudík, J., Aulanier, G., Kašparová J., Karlický M., Zemanová A., Lörinčík J., Druckmüller M. (2022): The Astrophysical Journal Letters 937, L10, https://doi.org/10.3847/2041-8213/ac8eaf