Novinky

Významné výsledky Astronomického ústavu AV ČR za rok 2022 - díl třetí

Do Výroční zprávy každoročně zařazujeme významné výsledky ústavu, které vybírá Rada ústavu. Dnes přinášíme třetí a poslední. 

Stáří a příčina vzniku shluku meteoroidů z roku 2016 – David Čapek

Analyzovali jsme výjimečně vzácný úkaz – těsný shluk deseti meteorů z roku 2016. Odhadli jsme, že vznikl rozpadem mateřského meteoroidu cca 2,3 dne před střetem s atmosférou. Podařilo se určit i ejekční rychlosti jednotlivých členů shluku – pouze 0,13-0,77 m/s. To umožnilo odhadnout jako nejpravděpodobnější příčinu rozpadu působení tepelných napětí. Jedná se o doposud nejzevrubnější analýzu shluku meteorů a vůbec první relevantní určení stáří, ejekčních rychlostí a příčiny vzniku.

Publikace:

Čapek D., Koten P., Spurný P., and Shrbený L. (2022): Astronomy & Astrophysics 666, A144, https://doi.org/10.1051/0004-6361/202243055